BODOVNA LISTA PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U AKADEMSKOJ  2017./2018. GODINI
BODOVNA LISTA PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

GRAD ZADAR                                                       

Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija
studentima slabijeg imovnog stanja 

 Sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 25. listopada 2017. godine (Klasa: 604-01/17-01/03; Ur.broj: 2198/01-2-17-2), Povjerenstvo je na sjednici, održanoj 2. veljače 2018. godine,  u t v r d i l o

 BODOVNU LISTU PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U AKADEMSKOJ  2017./2018. GODINI