BODOVNA LISTA PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U AKADEMSKOJ  2015./2016. GODINI
BODOVNA LISTA PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U AKADEMSKOJ 2015./2016. GODINI

Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija studentima slabijeg imovnog stanja, sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 23. studenog 2015. godine (Klasa: 604-01/15-01/04; Ur.broj: 2198/01-2-15-2), Povjerenstvo je na sjednici, održanoj 24. veljače 2016. godine,  u t v r d i l o je

 BODOVNU LISTU PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U AKADEMSKOJ  2015./2016. GODINI
( u privitku)