N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/15-01/04, Ur.broj: 2198/01-2-15-4, od 08. prosinca 2015.), a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 23. studenog 2015. godine (Klasa: 604-01/15-01/04; Ur.broj: 2198/01-2-15-2)  Gradonačelnik Grada Zadra,  

r a s p i s u j e  N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2015./2016. godinu

Grad Zadar će za akademsku 2015./2016. godinu dodijeliti  15 stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

Stipendija za studente koji studiraju u mjestu prebivališta iznosi 500,00 kuna, a za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 700,00 kuna mjesečno.