Informacije o koncesijskim odobrenjima sa slijedećim prilozima:

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu, Glasnik Grada Zadra 1/20 (str. 3)

   I. Izmjene Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu u prilogu 

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu, Glasnik Grada Zadra 1/19 (str. 29)

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu, Glasnik Grada Zadra 2/18 (str. 5)

-  obrazac zahtjeva za dodjelu koncesijskog odobrenja ( u prilogu)

-  linkovi: Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 04)

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/08)

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 133/13)

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/14)