Koncesijsko odobrenje na području Grada Zadra daje se pravnim i fizičkim osobama za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuje niti ograničuje opću upotrebu pomorskog dobra, a izdaje se temeljem jedinstvenog popisa djelatnosti sadržanog u Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, a sukladno godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom, kojeg donosi gradonačelnik.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2023. godinu  stupio je na snagu dana 30. prosinca 2022. godine, slijedom čega sve zainteresirane pravne osobe ili vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se traži odobrenje mogu podnijeti zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja u 2023. godini (obrazac zahtjeva priložen pri dnu stranice).

 

Prethodni Planovi upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra:

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu, Glasnik Grada Zadra 13/21 (str. 27)

-  I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu, Glasnik Grada Zadra 7/22 (str. 1)

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu, Glasnik Grada Zadra 1/21 (str. 1)

I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu, Glasnik Grada Zadra 9/21 (str. 2)

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu, Glasnik Grada Zadra 1/20 (str. 3)

I. Izmjene Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu, Glasnik Grada Zadra 1/20 (str. 15)

II. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim  dobrom za 2020. godinu, Glasnik Grada Zadra 3/20 (str. 2)

III. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom, Glasnik Grada Zadra 5/20 (str. 4)

IV. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom, Glasnik Grada Zadra 7/20 (str. 1) 

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu, Glasnik Grada Zadra 1/19 (str. 29)

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu, Glasnik Grada Zadra 2/18 (str. 5) 

 

Zakonski propisi za postupak davanja koncesijskog odobrenja:

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 04)

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/08)

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 133/13)

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/14)