Informacija o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije
Informacija o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije
Određivanje sadržaja strateške procjene utjecaja na okoliš Plana održive urbane mobilnosti Grada Zadra

Grad Zadar je donio Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana održive urbane mobilnosti Grada Zadra (SUMP).

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plana održive urbane mobilnosti Grada Zadra.

Svrha izrade Plana održive urbane mobilnosti Grada Zadra je definiranje smjernica i mjera za razvoj prometnog sustava čija je svrha povećanje mobilnosti svih korisnika prometnog sustava, a ne samo povećanje kapaciteta cestovnih prometnica. Plan se nadovezuje na postojeće prometno-prostorne planove uz integracijske, participacijske i evaluacijske principe kako bi zadovoljio potrebe stanovnika gradova za mobilnošću, danas i u budućnosti, te osigurao bolju kvalitetu života u gradovima i njihovoj okolini. Nadogradnjom na postojeće prometno-prostorne planove, Plan služi kao strateška podloga za održivi razvoj prometnog sustava te pruža učinkovitiji i integrirani pregled prometnih nedostataka, potreba i konceptualnih rješenja na temelju kojih je potrebno izraditi detaljniju dokumentaciju nužnu za njihovo provođenje.

Radnje koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja Plana održive urbane mobilnosti Grada Zadra provode se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  i posebnih propisa.