Potpisan ugovor o izradi idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš za novu obilaznicu na Bilom Brigu
Potpisan ugovor o izradi idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš za novu obilaznicu na Bilom Brigu
Nastavlja se dobra suradnja između Hrvatskih cesta i Grada Zadra na projektima koji se nalaze na obodu grada Zadra.

Direktor Josip Škorić potpisao je Ugovor o izradi idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš za izmještanje državne ceste 306 do D8, područje Bilog Briga u Zadru, u dužini 2 i pol kilometra. Ugovor je potpisan sa zajednicom ponuditelja Geo projekt iz Splita i Mobilita Evolva iz Zagreba u iznosu od 1 milijun i 150 tisuća kn. Rok za dovršetak projektne dokumentacije je 18 mjeseci.

- Zahvalio bih direktoru Hrvatskih cesta, Josipu Škoriću što je usprkos samoizolaciji u kojoj se nalazi ispoštovao dogovor. Želim mu da i dalje ostane negativan i radujem se daljnjoj suradnji, poručio je, na ovu vijest, gradonačelnik, Grada Zadra, Branko Dukić

Uz dosada rekonstruirane ulice Ante Starčevića i dijela Tuđmanove, nastavlja se rekonstrukcija ostalih zadarskih prometnica. Prema najavama iz HC-a, u planu je rekonstrukcija raskrižja na Žmirićima, kako je najavio direktor Josip Škorić na zadnjem sastanku u Zadru kada je potpisan i sporazum o rekonstrukciji raskrižja Put Biliga i Hrvatskog sabora gdje se očekuje skori početak radova.

Tada je najavljena i rekonstrukcija „Jadranske magistrale“ - D8, od raskrižja s Ulicom Ante Starčevića pa sve do ulaza u MO Crno, u sklopu kojega bi se trebala izgraditi i fekalna i oborinska odvodnja za mjesto Crno i gospodarsku zonu Crno.

Ovo najnovije potpisivanje Ugovora o izradi idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš za novu obilaznicu, sukladno je prostornom planu Grada Zadra i županijskom prostornom planu.  Izgradnja  ove prometnice od velikog je značaja za odvijanje prometa u tom dijelu grada budući da će se njezinom izgradnjom rasteretiti postojeći prometni pravac koji u ljetnim mjesecima bilježi preko 15 tisuća vozila dnevno.

Nakon rekonstrukcije Starčevićeve i dijela Tuđmanove, Grad Zadar iz europskih fondova planira rekonstrukciju nastavka Tuđmanove ulice kroz europska sredstva, ITU mehanizma, vrijedna 25 milijuna kuna, a za koju se očekuje natječaj do kraja ove godine.

Vezane fotografije

Potpisan ugovor o izradi idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš za novu obilaznicu na Bilom Brigu Potpisan ugovor o izradi idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš za novu obilaznicu na Bilom Brigu