JAVNA PRIZNANJA GRADA ZADRA ZA 2023. GODINU
JAVNA PRIZNANJA GRADA ZADRA ZA 2023. GODINU

 Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada zadra sastao se 6. studenog i donio prijedloge za dobitnike nagrada Grada Zadra:

 

POČASNI GRAĐANIN GRADA ZADRA

 KREŠIMIR ĆOSIĆ –posthumno

 

NAGRADA GRADA ZADRA ZA ŽIVOTNO DJELO (GRAD ZADAR)

PAVUŠA VEŽIĆ

NAGRADA GRADA ZADRA ZA ŽIVOTNO DJELO (IZVAN GRADA ZADRA)

FRANCO LUXARDO

 

NAGRADA GRADA ZADRA

KLAPA KAPRIC

MATEJ NEVEŠĆANIN I ŠIME PERIĆ

MATEO ŠKARA

DJEČJI VRTIĆ SUNCE

 

GRB GRADA ZADRA

KREŠIMIR BUTIĆ

KRSTO BALJAK

TATJANA VUKELIĆ-BATURIĆ