Javna priznanja Grada Zadra za 2022. godinu
Javna priznanja Grada Zadra za 2022. godinu

Odbor za javna priznanja Grada Zadra sastao se danas i donio prijedloge laureata za 2022. godinu: 

NAGRADA GRADA ZADRA ZA ŽIVOTNO DJELO

S obzirom na to da niti jedan od predloženih kandidata nije dobio natpolovičnu većinu glasova nakon dva kruga glasovanja, sukladno Poslovniku, nagrada se ove godine neće dodijeliti.

NAGRADA GRADA ZADRA

  1. KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR
  2. ZADARSKI PLESNI ANSAMBL
  3. UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE ŽUPANIJE
  4. ZAJEDNICA UDRUGA CENTAR NEZAVISNE KULTURE

GRB GRADA ZADRA

  1. HEMATOLOŠKI ODJEL OPĆE BOLNICE ZADAR
  2. TAMARA VALČIĆ
  3. JOSIP ČERINA
  4. ANTE DŽANIJA
  5. PREDRAG SARATLIJA