Izrađena Strategija razvoja urbanog područja Grada Zadra do 2020. godine
Izrađena Strategija razvoja urbanog područja Grada Zadra do 2020. godine
Prijava GRADA ZADRA na natječaj za EU sredstva iz integriranog urbanog razvoja.

- Grad Zadar u suradnji sa Razvojnom agencijom Zadarske županije uspješno se kandidirao na najveći natječaj za EU sredstva iz područja urbanog razvoja namijenjen 7 hrvatskih gradova. Prijavi je prethodilo čak godinu dana pripremnog procesa koji je okončan prijavnom aplikacijom sa preko 1000 stranica. Najveći dio  prijave čini novo izrađena Strategija razvoja urbanog područja do 2020. godine čijom izradom je koordinirala Razvojna agencija Zadarske županije. Strategija je izrađena za geografsko područje 13 općina, te Grada Nina i Grada Zadra koje čini veliko urbano područje Zadra. Ovaj dokument osnova je prijave za akreditiranje Grada za EU sredstva u vrijednosti većoj od 35 milijuna EUR, izvijestio je na današnjem javnom kolegiju gradonačelnika Grada Zadra, pročelnik UO za EU fondove, Šime Erlić.

Sami dokument Strategije broji preko 600 stranica od čega je analitički dio dokumenta iznimno detaljno razrađen sa najnovijim podacima o trendovima i kretanjima u razvojnim sektorima velikog urbanog područja. U izradi strategije kroz rad radnih skupina i svih drugih tijela za razradu strategije sudjelovalo je preko 200 osoba iz javnog i stručnog života Zadra i okolnih općina koji su na posljetku kroz Partnersko vijeće usvojili strategiju i dali pozitivno mišljenje na njen sadržaj. Dokument kao takav neizostavna je strateška podloga u budućem planiranju razvoja grada i urbanog područja ali i osnova za financiranje projekata iz urbanog razvoja.

Nakon ljeta očekuje se faza akreditacije grada Zadra i potpisivanje Ugovora sa MRRFEU što će omogućiti gradu Zadru da započne sa trošenjem EU sredstava iz urbanog razvoja, odnosno implementacijom projekata od ključnog interesa za Grad.

Vezane fotografije

Izrađena Strategija razvoja urbanog područja Grada Zadra do 2020. godine Izrađena Strategija razvoja urbanog područja Grada Zadra do 2020. godine Izrađena Strategija razvoja urbanog područja Grada Zadra do 2020. godine