Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Revitalizacija brownfield lokacija Urbanog područja Zadar
Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Revitalizacija brownfield lokacija Urbanog područja Zadar
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Revitalizacija brownfield lokacija UP-a Zadar

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Revitalizacija brownfield lokacija Urbanog područja Zadar, KK.06.2.2.13, u okviru ITU mehanizma te specifičnog cilja 6e2 "Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU" Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020".

Više detalja o Pozivu možete pronaći na stranicama efondovi.mrrfeu.hrstrukturnifondovi.hr.