Autor: Filip Brala
Autor: Filip Brala
Produljuje se rok za ispunjavanje anketnog upitnika koji će doprinijeti kvaliteti izrade Plana razvoja grada Zadra za razdoblje 2021. - 2027. godine.

Grad Zadar u postupku je izrade Plana razvoja grada Zadra za razdoblje 2021. - 2027. godine koji predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja.

Kako bismo uključili što veći broj sudionika i omogućili svim zainteresiranim dionicima da pod istim uvjetima daju svoj doprinos izradi nacrta Plana razvoja Grada Zadra do 2027. godine, izrađen je online obrazac – anketni upitnik čiji će se rezultati koristiti u kreiranju strateškog razvoja našeg Grada.

Područja interesa za razvoj Grada Zadra podijeljena su na sljedeći način:

  • Kultura i sport
  • Socijalna skrb i zdravstvo
  • Odgoj i obrazovanje
  • Gospodarstvo
  • Održivi urbani okoliš i infrastruktura
  • Otočni razvoj

Svi zainteresirani građani, poduzetnici, predstavnici institucija, ustanova, udruga, mjesnih odbora, predstavničkog tijela i svi ostali zainteresirani dionici s područja grada Zadra mogu ispuniti pripremljeni anketni upitnik do četvrtka, 17. studenog 2022. godine.

Anketni upitnik dostupan na sljedećoj poveznici: https://forms.office.com/r/AwLVTFdaVC