OBAVIJEST  O PRODUŽENJU ROKA ZA DAVANJE MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI NA V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ZADRA
OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DAVANJE MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI NA V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ZADRA

 

 

 Zbog velikog interesa građana te blagdana i praznika produžuje se rok za davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra do 31. siječnja 2024 godine do 14:00 sati.

 

 

Javni uvid u prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra u prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar završava s danom 28. prosinca 2023. godine u 14:00 sati.

 

 

Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izviješća o javnoj raspravi.