Nacrt prijedloga Plana unapređenja zaštite od požara  na području Grada Zadra za 2024. godinu
Nacrt prijedloga Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Zadra za 2024. godinu

 

 Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22)  i članka 36. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, br. 9/09, 28/10, 03/13, 09/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21 I 14/23 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 19. veljače 2024. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Zadra za 2024. godinu.

Nacrt prijedloga Plana javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedoga na Nacrt Plana je 30 dana od dana objave, odnosno do 22. ožujka 2024. godine.

Primjedbe na Nacrt prijedloga Plana unapređenja zaštite od požara na podruju Grada Zadra za 2024. godinu mogu se dostavljati na e-mail adresu : gospodarstvo1@grad-zadar.hr.