Nacrt Plana unapređenja zaštite od požara za 2023. godinu
Nacrt Plana unapređenja zaštite od požara za 2023. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22), članka 13. stavku 9. Zakona o zaštiti od požara („Narodne  novine“ br. 92/10, 114/22) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 2. ožujka 2023. godine,  donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Plana unapređenja zaštite od požara za 2023. godinu, prema tekstu u privitku.

    U cilju upoznavanja javnosti s nacrtom Plana unapređenja zaštite od požara za 2023. godinu, pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti, te u konačnici donošenja što kvalitetnijeg dokumenta, nacrt prijedloga plana javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt plana je 30 dana od dana objave, odnosno do 6. travnja 2023. godine.

 Mišljenja, primjedbe, prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca sudjelovanja javnosti ili direktno na adresu e-pošte: gospodarstvo1@grad-zadar.hr

 Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.