Nacrt Prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu za Grad Zadar
Nacrt Prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu za Grad Zadar

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22)  i članka 36. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, br. 9/09, 28/10, 03/13, 09/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20 I 3/21), Zamjenik Gradonačelnika Grada Zadra, dana 27. listopada 2023. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu za Grad Zadar, prema tekstu u privitku.

Nacrt prijedloga Odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedoga na Nacrt prijedloga Odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 26. studenoga 2023. godine.

Primjedbe na Nacrt prijedloga odluke mogu se dostavljati na e-mail adresu : gospodarstvo1@grad-zadar.hr.