Održana posljednja radna skupina za izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Zadra
Održana posljednja radna skupina za izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Zadra
35 milijuna eura za Urbano područje grada Zadra.

U ponedjeljak, 25. travnja, u prostorima Velike vijećnice Zadarske županije održan je sastanak radne skupina za definiranje strateškog okvira, odnosno ciljeva prioriteta i mjera Sterategije razvoja urbanog područja Grada Zadra. Definiranje strateškog okvira jedna je od posljednjih faza u izradi Strategije nakon čije finalizacije će se dokument usvojiti od strane Partnerskog vijeća za izradu strategije - tijela sačinjenog od općina i gradova iz urbanog područja, te predstavnika privatnog i civlinog sektora.

Veliko urbano područje Zadra, kojeg čine Grad Zadar, Grad Nin i 13 općina, trenutno je u završnoj fazi izrade svog ključnog dokumenta – Strategije razvoja urbanog područja Zadra. Osim što predstavlja smjer strateškog razvoja tog područja, ovaj dokument sa sobom donosi alokaciju od 35 milijuna eura, kojima će Grad Zadar, kao grad nositelj, direktno financirati projekte na svom urbanom području.

Na radnim skupinama sudjelovali su predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora zainteresiranih za izradu Strategije, te su svojim prijedlozima i primjedbama pridonijeli kvalitetnijem formuliranju strateškog okvira velikog urbanog područja. Radionicu su vodili predstavnici ZADRAnova-e, ujedno i koordinatori izrade Strategije urbanog područja Zadra.

Završetak izrade Strategije očekuje se krajem lipnja ove godine nakon čega će se Grad Zadar aplicirati za ITU mehanizam, odnosno EU sredstva namjenjena urbanom razvoju.

Vezane fotografije

Održana posljednja radna skupina za izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Zadra Održana posljednja radna skupina za izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Zadra