Održane radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije i Strategije razvoja urbanog područja Grada Zadra
Održane radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije i Strategije razvoja urbanog područja Grada Zadra

U ponedjeljak i utorak, 9. i 10. studenog 2015. godine u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije održane su radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije 2015. – 2020. i Strategije razvoja urbanog područja Grada Zadra do 2020. godine u organizaciji Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.

Ravnateljica ZADRE NOVE, gospođa Sanja Peričić i njena zamjenica, gospođa Marica Babić vodile su radne skupine koje su okupile značajan broj predstavnika privatnog, civilnog i javnog sektora čija je zadaća bila dati svoja mišljenja, komentare i prijedloge koji će se potom uvrstiti u SWOT analize ova dva strateška dokumenta.

Odaziv privatnog sektora bio je izrazito velik što ukazuje na zainteresiranost privatnog sektora na aktivno uključivanje u definiranje smjernica razvoja naše Županije – istaknula je gospođa Sanja Peričić.

SWOT analiza Županijske razvojne strategije uključuje sektore iz pametnog, održivog i uključivog rasta te poljoprivrede i ruralnog razvoja dok SWOT analiza Strategije razvoja urbanog područja Grada Zadra uključuje pametan, održiv i uključiv rast iz svog djelokruga nadležnosti odnosno urbanog područja Grada Zadra.

Tijekom održavanja radnih skupina njihovi članovi kroz argumentiranu raspravu trudili su se ponuditi najbolje moguće inpute koji će biti uvršteni u ove dvije Strategije svjesni značenja ovih Strategija za razvoj Zadarske županije, ali i njenog urbanog područja.

Naime, ove dvije Strategije temelj su na kojima će se stvarati budući razvojni projekti i povlačiti europska i nacionalna sredstva.

Gospođa Peričić bila je zadovoljna značajnim odazivom članova radnih skupina čime je postignut partnerski pristup pri izradi ovih dokumenata, a koji je ključan za postizanje kvalitete sadržaja dokumenata kao što su ove dvije Strategije.

Sljedeći korak u procesu izrada Strategija je definiranje ciljeva, prioriteta i mjera na koje će također biti pozvani članovi radnih skupina.

Vezane fotografije

Održane radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije i Strategije razvoja urbanog područja Grada Zadra Održane radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije i Strategije razvoja urbanog područja Grada Zadra