Odluke i planovi rashoda osnovnih škola Grada Zadra u 2022. godini
Odluke i planovi rashoda osnovnih škola Grada Zadra u 2022. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2022. godinu