Odluke i planovi rashoda osnovnih škola Grada Zadra u 2017. godini
Odluke i planovi rashoda osnovnih škola Grada Zadra u 2017. godini

Na temelju točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini (Narodne novinebroj 14/17), Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu (Glasnik Grada Zadrabroj 13/16) i članka 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zadra 10. travnja 2017. godine donio je Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2017. godini. *

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdaje prethodne suglasnosti na planove rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Po dobivanju pisane prethodne suglasnosti moguće je koristiti sredstva za ove rashode.
Na temelju točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini (Narodne novinebroj 14/17), Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu (Glasnik Grada Zadrabroj 13/16) i članka 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zadra 10. travnja 2017. godine donio je Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2017. godini