Za promet otvorena Ulica Marina Getaldića

Nakon što je početkom ožujka za sav promet otvorena Ulica Patra Skoka od danas je i službeno za sav promet otvorena i prometnica koja se na nju nastavlja odnosno rekonstruirana Ulica Marina Getaldića sa svom pripadajućom infrastrukturom. 

Podsjetimo, obje ulice izrađene su u sklopu projekta Kolektora visokih zona Grada Zadra. Troškovi izgradnje obiju ulica iznose 3.347.419,15 kuna bez PDV-a odnosno 4.184.273,94 kuna s PDV-om. Dužina obiju prometnica iznosi 450 metara. Za otkup zemljišta potrebnog za izgradnju kolektora i prometnica u Getaldićevoj i Ulici Petra Skoka utrošeno je 3 milijuna kuna.

Vezane fotografije