Sufinanciranje lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije
Županija, gradovi i općine zajednički u uspostavi i izgradnji CGO-a "Biljane Donje"

U ponedjeljak, 5. listopada 2015. godine postignut je dogovor oko sufinanciranja lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za gospodarenje  otpadom  Zadarske županije. Temeljem postignutog dogovora   10 posto  iznosa lokalnog udjela odnosno 3.353.967,70 kuna osigurat će Zadarska županija, a 90 posto odnosno 30.185.709,30 kuna sve jedinice lokalne samouprave kao budući korisnici CGO-a razmjerno količini proizvedenog otpada odnosno otpada kojeg treba u centru zbrinuti. Sva navedena sredstva osiguravat će se u naredne 3 godine.

Projekt uspostave i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ procijenjen je u ukupnoj vrijednosti od 385.000.000,00 kuna prihvatljivih izdataka - troškova za sufinanciranje sredstvima fondova Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti. Centar za gospodarenje otpadom trebao bi biti otvoren u prosincu 2018. godine.

„Ovo je jedan od  najvećih projekata na području   Zadarske županije i projekt kojega moramo realizirati kako bi riješili problem otpada u našoj županiji. Već je puno toga učinjeno i znatna su sredstva uložena u  njegovu  realizaciju, pa vas stoga pozivam da odgovorno sudjelujete u sufinanciranju“, istaknuo je župan Stipe Zrilić i dodao kako postoji problem sufinanciranja svih razvojnih projekata, ali da je ovo projekt koji se mora realizirati.

Gradonačelnik Grada Zadra Božidar Kalmeta istaknuo je kako je izgradnja CGO-a jedna od najzačajnijih dugoročnih investicija u našem kraju, kako imamo preko 300 divljih deponija, a da samo zahvaljujući dugogodišnjem upornom radu imamo šansu riješiti to pitanje. „Molim vas da ovaj projekt shvatimo ozbiljno, ovo nije političko pitanje, ovo je pitanje kakav ćemo okoliš ostaviti našoj djeci“, zaključio je Kalmeta i pozvao sve predstavnike jedinica lokalne samouprave da postanu suvlasnici ovog centra, sukladno udjelu novčanih sredstava koje za njegovu izgradnju osiguraju.

Sastanak je održan u Maloj vijećnici Doma Zadarske županije, a osim župana Stipe Zrilića i njegovog zamjenika Božidara Longina, gradonačelnika Grada Zadra Božidara Kalmete i Gradonačelnika Grada Benkovca Branka Kutije, na sastanku su bili direktor tvrtke Eko d.o.o. Dino Perović te načelnici, gradonačelnici i predstavnici općina i gradova u Zadarskoj županiji.

Vezane fotografije