Otvorene ponude za projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje
Otvorene ponude za projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje
Ako ne bude žalbi na odluku, očekivani početak radova na projektiranju i izgradnji Centra je do kraja godine.

U prostorijama tvrtke Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Biljane Donje otvorene ponude u postupku javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Zaprimljene su dvije ponude – ona slovenske tvrtke RIKO d.o.o. u iznosu od 368.492.963,75 kuna bez PDV-a odnosno 460.616.204,69 kuna s PDV-om te poljske tvrtke CONTROL PROCESS S.A. u iznosu od 439.732.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 549.665.000,00 kuna s PDV-om.

Zaprimljene ponude više su od procijenjene vrijednosti nabave koja je, prije četiri godine kada je postupak krenuo, definirana na 295.000.000,00 kuna bez PDV-a. Razlog tome je kontinuirano povećanje cijene građevinskih radova koje, prema nekim procjenama, iznosi oko 0,5 % mjesečno. Na nama je sada postupak ocjenjivanja pristiglih ponuda koji će trajati oko 45 dana, nakon čega ćemo donijeti odluku o odabiru izvođača. Ako ne bude žalbi na odluku, očekivani početak radova na projektiranju i izgradnji Centra je do kraja godine“, izjavio je Dino Perović, direktor tvrtke Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije te je dodao: „Natječaj nećemo poništiti, već ćemo odmah krenuti razgovarati s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kako bi se pronašao optimalan model financiranja projekta. Odabrani izvođač imat će 12 mjeseci za ishođenje potrebnih 30 građevinskih dozvola, a rok završetka radova je 21 mjesec. Probni rad Centra trajat će 6 mjeseci“.

Istog dana potpisani su i ugovori za izgradnju te nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica u Biogradu na Moru, Pagu i Gračacu. Ugovor za izvođenje radova na izgradnji navedenih pretovarnih stanica vrijedan je 17.430.546,36 kuna bez PDV-a i potpisan je s tvrtkom Lavčević Zadar d.o.o., dok je ugovor za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pretovarnih stanica vrijedan 425.750,00 kuna bez PDV-a i potpisan je s tvrtkom Civil Engineering Consultancy iz Zadra..

Danas potpisani ugovori, kao i svi ostali projekti gospodarenja otpadom koji se provode na lokalnim i regionalnim razinama, dio su sveobuhvatne Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te su usmjereni ostvarenju ciljeva koje smo preuzeli ulaskom u Europsku uniju. Godina 2018. ključna je za izgradnju infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom u Hrvatskoj pa su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem EU fondova osigurali sufinanciranje i za provedbu informativno-edukativnih programa iz ovog segmenta i za nabavu opreme potrebne za odvajanje otpada i za izgradnju reciklažnih dvorišta“, izjavila je Suada Mustajbegović, voditeljica Samostalne službe – Posredničko tijelo razine 2 u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pretovarne stanice značajan su dio Projekta Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje jer će se u njima obavljati prihvat nerazvrstanog komunalnog otpada s gravitirajućih naseljenih područja te priprema i pretovar u vozila koja će otpad prevoziti u budući CGO, u kojem će se otpad obraditi odnosno zbrinuti. Pretovarna stanica Biograd na Moru nalazit će se u novo planiranom proširenju industrijske zone Biograd, cca. 2 km zapadno od ceste Biograd – Benkovac. Pretovarna stanica Pag bit će smještena na cca. 8,5 km jugoistočno od Grada Paga, dok će pretovarna stanica u Gračacu biti smještena uz državnu cestu Gračac – Knin (D1), cca. 4 km od Gračaca u pravcu Udbine.

Zadarski dožupan Šime Mršić podsjetio je kako se cjeloviti sustav gospodarenja otpadom Zadarske županije sastoji od tri međusobno povezana projekta, a koji se odnose na izgradnju i upravljanje CGO-om Biljane Donje, izgradnju i organiziranje sustava za sakupljanje i recikliranje otpada te sanaciju i zatvaranje službenih odlagališta komunalnog otpada u županiji. Dodatno je istaknuo kako je uz ulaganja u infrastrukturu ključno i ulaganje u edukaciju stanovništva, a kako bismo do 2020. osigurali odvojeno sakupljanje i recikliranje 50 % otpadnog papira, metala, plastike i stakla.

Početak radova na izgradnji pretovarne stanice pozdravio je i gradonačelnik Biograda na Moru Ivan Knez, koji je istaknuo: „Za sustav gospodarenja otpadom u Biogradu na Moru danas je zaista značajan dan jer ćemo, uz pretovarnu stanicu, u gradu uskoro dobiti i reciklažno dvorište, za čiju smo izgradnju potpisali ugovor s tvrtkom Tehno-Elektro d.o.o. iz Đakova. Projekt je vrijedan 5.151.239,34 kuna, od čega će se iz EU i nacionalnih sredstava sufinancirati preko 90 %“.  

###

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje vrijedan je 377.326.793,56 kuna, a sufinanciran je sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u udjelu od 70,652 %. U sufinanciranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 19,348 % te Zadarska županija i gradovi i općine na području Zadarske i dijela Ličko-senjske županije s 10 %.

Vezane fotografije

Otvorene ponude za projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje Otvorene ponude za projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje Otvorene ponude za projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje