Predstavljene aktivnosti i planovi vezani uz izgradnju CGO-a Biljane Donje
Predstavljene aktivnosti i planovi vezani uz izgradnju CGO-a Biljane Donje
Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje vrijedan je 377.326.793,56 kuna, a sufinanciran je sredstvima EU .

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje pokretanjem otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra ušao je u svoju najintenzivniju fazu do sada. Aktivnosti i planove vezane uz projekt od strateškog značaja za Zadarsku županiju, čija je realizacija od velike važnosti za sve njezine stanovnike, kao i one iz južnog dijela Ličko-senjske županije, na prigodnoj konferenciji za novinare predstavili su župan Zadarske županije Božidar Longin, gradonačelnik grada Zadra Branko Dukić, zamjenik gradonačelnika grada Benkovca, Tomislav Klarica i direktor tvrtke Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije Dino Perović.

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje vrijedan je 377.326.793,56 kuna, a sufinanciran je sredstvima EU u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u udjelu od 70,652%. u sufinanciranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 19,348% te Zadarska županija i gradovi i općine na području Zadarske i dijela Ličko-senjske županije s 10%.

U zadnjih dva mjeseca odradili smo značajan posao vezan uz Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Svakako najvažniji je pokretanje otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra. Rok za dostavu ponuda je 29. prosinca ove godine, a rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 150 dana od isteka roka ta dostavu ponuda. U međuvremenu smo proveli i prethodno savjetovanje sa svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica, koje su bitan preduvjet rada Centra, a raspisivanje tog natječaja očekujemo u studenom ili prosincu ove godine ovisno o dobivanju građevinskih dozvola od nadležnih tijela.. Naravno, svjesni smo da uspješnost projekta leži i u dobroj informiranosti kako naših sugrađana tako i svih dionika projekta pa smo nedavno pokrenuli i edukativno-informativni program Edukacija o korisnosti otpada za učenike nižih razreda osnovne škole, a uskoro krećemo i sa seminarima za predstavnike lokalne i regionalne samouprave, komunalnih poduzeća i udruga civilnog društva, izjavio je Dino Perović, direktor tvrtke EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije.

Zaštita okoliša, očuvanje zdravlja ljudi i uvođenje sustava zbrinjavanja otpada neke su od najčešćih globalnih i nacionalnih tema posljednjeg desetljeća, a ulaskom Hrvatske u Europsku uniju još su se više aktualizirale. Tako su Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske definirani regionalni ciljevi za Zadarsku županiju, a koji, između ostalog, uključuju izbjegavanje nastanka i smanjivanje količina otpada na izvoru, smanjenje količina otpada za odlaganje, poboljšanje odlaganja otpada na odlagalištima te ostvarenje suradnje između jedinica lokalne samouprave. 

Svima je poznato kako Grad Zadar sustavno ulaže i intenzivno radi na unaprjeđenju sustava prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada. Svjesni navika, ali i novih obveza suvremenog čovjeka, pojačano radimo na edukaciji građana o važnosti selektivnog prikupljanja otpadom pa u tom smislu podsjećam i na posljednji projekt uspostave, trećeg po redu, reciklažnog dvorišta u Gaženici. Poznati su vam napori, ali i rješenja, naše komunalne tvrtke tijekom turističke sezone kada se susrećemo s višestrukim povećanjem količine otpada. A trebamo podsjetiti kako tvrtka Čistoća ima redovite obveze prema ukupno 63 tisuće korisnika usluga. Ipak, konačni rezultat održivog sustava zaštite okoliša i upravljanja otpadom u Gradu Zadru prije svega donosi sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Diklo. Taj je projekt definiran strateškim planovima Grada Zadra i jedan je od tri najvažnija cilja uvođenja cjelovitog programa gospodarenja otpadom. Ovo odlagalište uskoro se približava svom kraju što je velika potreba građana grada Zadra, a početak njegove sanacije planiran je s otvaranjem Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje 2021. godine. Grad Zadar dočekat će ga spreman, istaknuo je ovom prigodom Branko Dukić, gradonačelnik Grada Zadra.

- Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom Zadarske županije sastoji se od tri međusobno povezana projekta, a koji se odnose na izgradnju i upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Biljane Donje, izgradnju i organiziranje sustava za sakupljanje i recikliranje otpada te sanaciju i zatvaranje službenih odlagališta komunalnog otpada u županiji. Na području županije postoji više od 200 tzv. divljih odlagališta koje treba sanirati, a postotak recikliranja s trenutnih 10% do 2020. godine povećati na čak 50%. Da bismo navedeno ostvarili, potrebno je sustavno raditi na edukaciji naših stanovnika o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom, ali i ulagati u infrastrukturu kako bi im olakšali odvojeno sakupljanje otpada, poručio je Božidar Longin, župan Zadarske županije.

Zadnji statistički podaci iz Izvješća o stanju okoliša Republike Hrvatske govore kako svaki stanovnik Zadarske županije proizvede nešto više od 1,4 kilograma otpada dnevno, odnosno oko 524 kilograma otpada godišnje. Tome treba dodati i podatak da svaki turist u našoj županiji proizvede dodatnih 1,5 kilograma otpada dnevno, što potvrđuje važnost realizacije Projekta izgradnje CGO-a Biljane Donje. Njegovi ciljevi i očekivani rezultati su uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Zadarskoj i dijelu Ličko-senjske županije, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš i uspostava samoodrživog financiranja sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

Vezane fotografije

Predstavljene aktivnosti i planovi vezani uz izgradnju CGO-a Biljane Donje Predstavljene aktivnosti i planovi vezani uz izgradnju CGO-a Biljane Donje Predstavljene aktivnosti i planovi vezani uz izgradnju CGO-a Biljane Donje