Edukacija za komunalne tvrtke na području obuhvata CGO Biljane Donje
Edukacija za komunalne tvrtke na području obuhvata CGO Biljane Donje
Eko d.o.o.

U Centru za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim od 16. do 18. ožujka održana je edukacija za predstavnike jedinica lokalne samouprave, odnosno direktore komunalnih poduzeća koja djeluju na području obuhvata CGO-a. Edukaciju je organizirala tvrtka Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije, a predavačice su bile prof. dr. Aleksandra Anić Vučinić s Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Mirka Jozić, savjetnica XP ureda d. o. o.

- U studenom 2021. godine održana je prva edukacija za dionike sustava Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Budući je odaziv bio dobar, kao i zainteresiranost za problematiku, odlučili smo održati novi Program edukacije za komunalne tvrtke na području obuhvata Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje u kojem je bio naglasak na financijski aspekt gospodarenja otpadom, kazala je  Ljiljana Jurjević iz tvrtke Eko.

Edukaciji se odazvalo 30-ak zainteresiranih predstavnika komunalnih poduzeća s područja Zadarske županije i južnog dijela Ličko-senjske županije koji gravitiraju CGO-u Biljane Donje. Edukatorice su sudionicima edukacije na stručan i praktičan način brojnim primjerima nastojale pojasniti i olakšati nadolazeću situaciju postupanja otpadom koji će se dovoziti u Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje.

Poseban naglasak bio je na kućnom kompostiranju odnosno biootpadu koji je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene industrije.

- Kompostiranje je mikrobiološki proces razgradnje organske tvari uz kisik pri čemu se biološka tvar razgrađuje (CO2) i ostaje kompost, a kompost je zapravo organsko gnojivo koji se sastoji od 70-80% organskih tvari, dušika, fosfora, kalcija i kalija. Kao takav, kompost poboljšava tlo i povećava njegovu  mikrobiološku aktivnost, pojasnila je dr. Anić Vučinić i naglasila kako se povećanjem udjela organskog kuhinjskog otpada smanjuju ukupne količine sakupljenog miješanog komunalnog otpada, čime će se smanjiti trošak prikupljanja i infrastrukture za komunalna poduzeća.

Edukacije u Biljanima Donjim znak su i da se bliži kraj radovima na Centru za gospodarenje otpadom. Naime, planirani rok izgradnje Centra krajem ove godine, a s probnim radom  CGO počinje u siječnju 2023. godine. Projekt Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinanciran je sredstvima EU iz Kohezijskog fonda.