Budući sustav odvojenog sakupljanja otpada na području Zadarske županije
Budući sustav odvojenog sakupljanja otpada na području Zadarske županije

U Velikoj vijećnici Grada Zadra održan je sastanak na temu „Budući sustav odvojenog sakupljanja otpada na području Zadarske županije“. Sastanku su nazočili predstavnici komunalnih tvrtki iz cijele Zadarske županije, predstavnici EKO Zadar d.o.o., Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fonda za energetsku učinkovitost te izrađivač studije izvedivosti Centra za gospodarenje otpadom,  James Hunt.

 

Cilj sastanka bio je, za potrebe izrade studije izvedivosti, a koja je nephodna kao dio dokumentacije za kandidaturu projekta ze financiranje iz sredstava EU fondova, utvrditi stavove svih sudionika o gospdarenje otpadom na njihovom području.
Sastanak je otvorio Dino Perović, direktor tvrtke Eko d.o.o.  za gospodarenje otpadom, obnovljivim izvorima energije i energetsku učinkovitost Zadarske županije, koja vodi projekt izgradnje i upravljanja Županijskog centra za gospodarenje otpadom.Iako se teži odvojenom sakupljanju otpada, jasno je da to nije izvedivo niti financijski prihvatljivo na svim područjima. Bitno je uvažiti  specifičnosti svakog područja- od gustoće naseljenosti do transportnih mogućnosti, koje su u Zadarskoj županiji zaista vrlo raznolike-od veećih gradova, do planinskih i otočnih naselja.
Ovaj sastanak je pružio mogućnost da sve komunalne tvrtke s područja županije daju svoju procjenu mogućnosti sakupljanja otpada na svom području i da se temeljem tih podataka načini vjerodostojna studija izvodivosti.

Vezane fotografije

Budući sustav odvojenog sakupljanja otpada na području Zadarske županije Budući sustav odvojenog sakupljanja otpada na području Zadarske županije Budući sustav odvojenog sakupljanja otpada na području Zadarske županije Budući sustav odvojenog sakupljanja otpada na području Zadarske županije Budući sustav odvojenog sakupljanja otpada na području Zadarske županije