Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“
Razvoj prometa ključan je za razvoj gospodarstva i društva.

Grad Zadar kao nositelj projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“, organizirao je prvu radionicu dionika u sklopu projekta, koja je održana u Velikoj vijećnici Grada Zadra.

U radionici su sudjelovali ključni akteri prometne struke i predstavnici gradova i općina kako bi se kvalitetno identificirali ključni prometni problemi Zadarske županije. Održana je prezentacija o dosadašnjem napretku projekta, a svi prisutni dobili su informacije o daljnjim planovima i aktivnostima prometnog razvoja funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija. Izrađivačima ovog strateškog dokumenta o razvoju prometa iznesena mišljenja, kritike i problemi o prometnom sustavu županije u svrhu obrade prometnog modela i utvrđivanja općih i specifičnih ciljeva izrade masterplana.

Sve nazočne, u ime Grada Zadra, uvodno je pozdravio pročelnik za UO za EU fondove, Šime Erlić koji je kazao da je svrha izrade ovog dokumenta omogućavanje učinkovitog i održivog prometnog razvoja regije u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima.

- Budući da je promet ključan za razvoj gospodarstva i društva, ovdje se radi o temeljnom strateškom prometnom dokumentu koji ima za zadaću prepoznati sve uvjete, probleme i potencijale cjelovitog prometnog sustava našeg područja te ponuditi okvire rješenja i pravaca razvoja za sve buduće ključne prometne projekte. Sve to bit će podloga za sve buduće investicije u prometnu infrastrukturu iz europskih i nacionalnih fondova.

Pročelnik Erlić je podsjetio da će ovaj strateški dokument dati potpunu analizu i jasnu sliku cjelovitog prometnog sustava s egzaktnim podacima o prometnim tokovima, opterećenjima i navikama kao temelj optimalnog prometnog modela ne samo za grad Zadar već za čitav njegov kraj. Utvrdit će se svakodnevne prometne potrebe lokalnog stanovništva, definirati potrebe ulaganja u novu prometnu infrastrukturu i nove prometne usluge za građane, donijeti mjere za poboljšanje sigurnosti i mjere za razvoj javnog prijevoza.

- Riječ je o jednom od najznačajnijih projekata za Zadar i čitavu županiju ponajprije zbog činjenice što je ovaj prostor neporecivo geostrateško prometno središte Hrvatske, istaknuo je Erlić zahvalivši svim sudionicima u projektu. Pozvao ih je da ukažu na sve probleme i potrebe kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji i sveobuhvatniji dokument koji će rezultirati suvremenim prometnim rješenjima i našem kraju osigurati novu razvojnu dimenziju.

Vezane fotografije