Savjetovanje s javnošću- zakup javnih površina
Savjetovanje s javnošću- zakup javnih površina

Temeljem članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 24. studenoga 2017. godine, donosi zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga odluke o zakupu javnih površina, prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga odluke  ovog zaključka javno će se objaviti na internetskim stranicama Grada Zadra radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 15 dana od dana objave na internetskim stranicama Grada Zadra.

Primjedbe se mogu slati na e-mail adrese: ruzica.srzentic@grad-zadar.hr, tomislav.korona@grad-zadar.hr i ruzica.vidov@grad-zadar.hr do 9. prosinca 2017.