Obavijest o storniranju poslanih računa za zakup javnih površina

Nastavno na odluku Gradskog vijeća od 13. svibnja o oslobađanju i odgodi dospijeća plaćanja zakupa javnih površina zakupnicima za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata, te o privremenom oslobođenju i odgodi dospijeća plaćanja zakupnine zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra, obavještavamo sve zakupnike koji su račune za zakup za svibanj primili, kako će isti biti stornirani. Dakle, svi zakupnici javnih površina i poslovnih prostora oslobođeni su plaćanja zakupa za svibanj na isti način kao za ožujak i travanj.

UO za financije Grada Zadra pristigle račune za korištenje javne površine izdao je i poslao automatizmom, krajem travnja, kako se to radi svaki mjesec, a kada još nije postojala pravovaljana odluka Gradskog vijeća o oslobađanju plaćanja zakupa. Odmah po donesenoj odluci, po kojoj je Grad Zadar dobio pravni temelj za storniranje računa, pokrenuta je procedura slanja obavijesti o storniranju.