JAVNI NATJEČAJ  za davanje u zakup javnih površina
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

 

Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Grada Zadra, za postavu pokretnih naprava za prezentaciju brodskih izleta, stalaka za portretiranje i naprava za prodaju vlastoručno izrađenih predmeta, nakita i rukotvorina.