J A V N I   P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
J A V N I P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

Temeljem  odredbe članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra KLASA: 363-01/17-01/574, URBROJ:  2198/01-1-20-6 od 2. prosinca 2020. godine kojim je utvrđen Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina, u p u ć u j e  se

J A V N I   P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

  Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da na sadržaj prijedloga Odluke dostave svoje mišljenje na konstruktivan način i u skladu s Odlukom o zakupu javnih površina.

 Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na:

adresu elektronske pošte: ruzica.srzentic@grad-zadar.hr      ili  ruzica.vidov@grad-zadar.hr

ili na adresu: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar (s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – „Odluka o zakupu javnih površina“.

Rok za očitovanje zaključno s danom  11. siječnja 2021. godine

Svi prijedlozi pristigli u roku, razmotrit će se, a oni za koje se procjeni da su u skladu s Odlukom o zakupu javnih površina prihvatljivi, ugradit će se u konačni prijedlog Odluke koja  će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Zadra na razmatranje i odlučivanje.

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi će se objaviti na službenim internet stranicama Grada Zadra.