Završna konferencija projekta Recolor
Završna konferencija projekta Recolor
U Kneževoj palači održana je završna konferencija projekta Recolor (Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic). 
Pročelnica UO za kulturu i šport te voditeljica projekta Recolor Dina Bušić,prezentirala je  glavne odrađene aktivnosti projekta iz kojeg se financirala restauracija skulpture sfinge, ali i osmislila turistička ruta koja kreće barkom  s Poluotoka i povezuje šetnju Brodaricom do sfinge.
Održan je i okrugli stol na temu 'Perivoj Giovannija Smiricha - jučer, danas, sutra' na kojem su sudjelovali Ante Ćurković (Grad Zadar), Zrinka Brkan Klarin (Grad Zadar), Antonija Mlikota (Sveučilište u Zadru), Mirna Petricioli (Nasadi), Ela Mrduljaš Kutlača (Kvinar) i Mario Padelin (potomak obitelji Smirich).

Cilj ovog projekta bio je poboljšati i unaprijediti turistički potencijal urbanih i prirodnih krajobraza u Hrvatskoj i Italiji, a organiziran je i seminar za turističke vodiče u suradnji s udrugom Interpert Croatia koja je sve zainteresirane vodiče obučila o novoj turističkoj ruti. Partneri na projektu bili su  Regija Emilia Romagna, Veleučilište u Šibeniku,  Grad Campobasso, Grad Cividale del Friuli, Montefeltro Sviluppo konzorcij, Sveučilište u Bologni, Grad Labin i Grad Zadar.
Osim obnove i valoriziranja same sfinge, planira se opremanje javnog parka te kreiranje internetske stranice pomoću koje će lokalno stanovništvo i njihovi gosti moći pročitati, vidjeti i čuti zanimljive informacije o lokalitetu, a tradicionalna turistička tura bit će obogaćena virtualnom turom u vidu promotivno-edukativnog videa te 3D modelom kao nezaobilaznom odlikom modernih tehnologija. Naglasak je na obogaćivanju, a ne zamjeni tradicionalne turističke ture s obzirom na to da je cilj projekta ujedno i usmjeravanje turističke rute s poluotoka na druge dijelove grada koji također obiluju kulturnom baštinom, a koja do sada nije bila dovoljno prepoznata niti valorizirana.

Pročelnica Bušić je istaknula kako već od idućeg tjedna kreće projekt sanacije ogradnog zida i ograde kojeg će financirati Grad Zadar, ali i kako je poslan prijedlog da se perivoj u kojem se nalazi zadarska sfinga nazove po njegovom kreatoru, umjetniku i konzervatoru Giovanniju Smirichu in njegovoj supruzi Attiliji.

Osim toga, u nedjelju, 12.6. od 18.00 do 01.00 sat u parku kod sfinge održat će se javno događanje pod nazivom “Sfinga, priroda & društvo” na kojem će se održati niz radionica, sajam rukotvorina i večernji koncert grupe Sexymotherfuckers.

 Više informacija dostupno je na web stranicama Grada Zadra i www.zadarskasfinga.eu

Vezane fotografije

Završna konferencija projekta Recolor Završna konferencija projekta Recolor