Završila Zelena čistka -prikupljeno 158 tona otpada
Završila Zelena čistka -prikupljeno 158 tona otpada
Gradonačelnik Dukić sa suradnicima obišao očišćene lokacije na Novom Bokanjcu.

Gradonačelnik Grada Zadra, Branko Dukić i pročelnik UO za komunalne djelatnosti, Robertino Dujela, sa suradnicima te direktorima komunalnih tvrtki Vodovod i Odvodnja, Tomislavom Matekom i Draganom Maračićem, obišli su lokaciju u vlasništvu RH na Novom Bokanjcu koja je ovih dana očišćena od nepropisno odbačenog otpada. S navedene lokacije ukupno je uklonjeno 158 tona većinom građevinskog otpada. Uklanjanje otpada van prostora za zbrinjavanje istog i ove je godine organizirano povodom Dana Planeta Zemlje.

Inače u 2018. godini ukupno je uklonjeno 1.554,44 tona nepropisno odbačenog otpada u što ulazi uklanjanje otpada s drugih lokacija na Novom Bokanjcu, zatim uklanjanje otpada od strane vlasnika/posjednika na lokacijama koje su evidentirane kao divlja odlagališta, potom s javnih površina te u različitim akcijama čišćenja uključujući i lanjsku akciju čišćenja šume Musapstan i šuma na predjelu Dikla i Kožina.

Također, između predstavnika Grada Zadra i Hrvatskih šuma održan je niz sastanaka na kojima se dogovorila suradnja između komunalnih redara i lugara u provedbi nadzora kao i suradnja u provedbi novog Zakona o šumama.

Grad Zadar kontinuirano provodi edukaciju građana o pravilnom postupanju s otpadom i redovito nadzire onečišćene lokacije i još jednom poziva građane da budu odgovorni i da otpad odlažu na za to određene prostore kako bi prirodu i čisti okoliš sačuvali, ne samo za nas, već i za budućnost.

http://www.grad-zadar.hr/vijest/opce-vijesti-28/zelena-cistka--uklanjanje-otpada-na-predjelu-novog-bokanjca-5060.html