Započeo proces izrade Plana upravljanja gradskom jezgrom
Započeo proces izrade Plana upravljanja gradskom jezgrom
Okupila se prva fokus grupa.

Grad Zadar provodi izradu Plana upravljanja povijesnom jezgrom grada Zadra. Izrada ovog dokumenta biti će provedena u dvije faze. Prva faza sastoji se od provedbe istraživačkih aktivnosti za potrebe izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom, a druga faza od finalnog rada na dokumentu kroz izradu Plana. Analitička podloga je trenutačno u procesu izrade te sadrži analizu zakonskog, prostorno-planskog i institucionalnog okvira, prikaz povijesne jezgre kao zaštićene kulturno-povijesne cjeline te analizu funkcionalno-prostornih obilježja povijesne jezgre. Izrada dokumenta zakonska je obveza Grada Zadra, kao grada sa zaštićenom povijesnom jezgrom.

Danas su započeli sastanci s fokus grupama. Na poziv za sudjelovanje u prvoj fokus grupi, 'Svakodnevni život u povijesnoj jezgri' odazvali su se predstavnici brojnih javnih  ustanova kao što je Odvodnja,  Vodovod, Zadarski šport, Obala i lučice, Sveučilište u Zadru, JVP Zadar, OŠ Petra Preradovića, Pomorska škola Zadar, DV Sunce i Radost, MO Poluotok, UO za odgoj i školstvo, UO za kulturu i šport, UO za graditeljstvo i prostorno planiranje, UO za gospodarstvo i obrtništvo, UO  za gospodarenje gradskom imovinom.

U uvodnom dijelu sudjelovao je i gradonačelnik Branko Dukić, koji je pozdravio sudionike: Povijesnu jezgru grada ne čine samo kulturna dobra, već i ljudi koji su nositelji zadarske žive baštine i identiteta. Povijesna jezgra grada je živo urbano tkivo čiji su stanovnici tijekom više tisućljeća gradili.
Zbog toga je od iznimnog značaja osmisliti prikladan Plan upravljanja povijesnom jezgrom Grada Zadra koji će biti usmjeren prema zaštiti i očuvanju kulturne baštine, ali i stvoriti uvjete za njen budući razvoj i prosperitet. Na početku smo prve faze i računamo na vaš doprinos. Participacija brojnih aktera, javnog, civilnog i privatnog sektora je nužna, a sve kao bismo dobili pravu sliku te na temelju nje u drugoj fazi postavili ciljeve postignute u dijalogu, a koje smo kadri ispoštovati, izvršiti i biti savjesni baštinici nasljeđa kojega imamo.

Glavni cilj fokus grupa je dublje razumijevanje ključnih izazova u upravljanju povijesnom jezgrom Grada Zadra. Također, informacije prikupljene kroz diskusiju fokus grupa pomoći će kvalitetnoj interpretaciji utvrđenog razvojnog stanja prostora. Planirana je provedba triju fokus grupa: 'Svakodnevni život u povijesnoj jezgri', 'Gospodarstvo i održivost' te 'Kultura i upravljanje zaštićenom baštinom'.

Konačni dokument biti će izrađen u drugoj fazi rada, koja je planirana tijekom 2022. godine. Izrada dokumenta u skladu je s načelima strateškog planiranja definiranim Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske  te načelima zaštite i očuvanja kulturne baštine definiranih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kao i načelima drugih relevantnih zakonskih i strateških akata. Metode i načela izrade Plana upravljanja definirani su također međunarodnim uputama za izradu planova upravljanja povijesnim urbanim cjelinama te preporukama UNESCO-a o povijesnom urbanom krajoliku.

 

 

 

 

Vezane fotografije

Započeo proces izrade Plana upravljanja gradskom jezgrom Započeo proces izrade Plana upravljanja gradskom jezgrom Započeo proces izrade Plana upravljanja gradskom jezgrom