Plan upravljanja povijesnom jezgrom Zadra
Plan upravljanja povijesnom jezgrom Zadra
U tijeku je analiza stanja. Početni izvještaj Plana upravljanja je gotov, a sljedeći tjedan slijedi rad s fokus grupama i radnom skupinom.

Grad Zadar provodi izradu Plana upravljanja povijesnom jezgrom grada Zadra. Izrada dokumenta zakonska je obveza Grada Zadra. Dopunom Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Ministarstvo kulture odredilo je obavezu izrade Planova upravljanja kulturnim dobrima temeljem članka 76.a koja su upisana na Listu svjetske baštine i Listu ugrožene svjetske baštine, te preporuku izrade takvog dokumenta i za druga kulturna dobra.

Izrada ovog dokumenta biti će provedena u dvije faze. Prva faza sastoji se od Provedbe istraživačkih aktivnosti za potrebe izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom, a druga faza od finalnog rada na dokumentu kroz izradu Plana upravljanja povijesnom jezgrom grada Zadra.

Početni izvještaj je gotov i isporučen te upravo započinje intenzivan rad na provedbi participativnih aktivnosti. U idućem tjednu planirani su sastanci sa fokus grupama koje okupljaju po 15 članova.

Glavni cilj fokus grupa je dublje razumijevanje ključnih izazova u upravljanju povijesnom jezgrom Grada Zadra. Također, informacije prikupljene putem fokus grupa pomoći će kvalitetnoj interpretaciji utvrđenog razvojnog stanja prostora. Planirana je provedba triju fokus grupa: 'Svakodnevni život u povijesnoj jezgri', 'Gospodarstvo i održivost' te 'Kultura i upravljanje zaštićenom baštinom'.

Plan upravljanja ima za cilj dovođenje u međuodnos svih vrijednosti povijesne jezgre Grada Zadra te budućih načina valorizacije kako bi kulturna baština postala osnova za budući razvoj temeljen na cjelovitosti i ukupnosti prostora. Upravo stoga, proces izrade ovog strateškog dokumenta temelji se na  participativnoj suradnji brojnih lokalnih dionika.

Grad Zadar proveo je javnu nabavu za nabavu predmeta Provedba istraživačkih aktivnosti za potrebe izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Zadra te je odabrana ponuda tvrtke URBANEX d.o.o. iz Splita. U tijeku je provedba prve faze izrade dokumenta, a izvještajnu dokumentaciju prve faze čine: Početni izvještaj, Analiza stanja i Izvješće o participativnim aktivnostima. Gradonačelnik je formirao radnu skupinu, tj. operativno tijelo zaduženo za praćenje izrade dokumenata. Članovi su predstavnici upravnih odjela Grada te konzervatori.

Konačni dokument biti će izrađen u drugoj fazi rada, koja je planirana tijekom 2022. godine. Izrada dokumenta u skladu je s načelima strateškog planiranja definiranim Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske  te načelima zaštite i očuvanja kulturne baštine definiranih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kao i načelima drugih relevantnih zakonskih i strateških akata. Metode i načela izrade Plana upravljanja definirani su također međunarodnim uputama za izradu planova upravljanja povijesnim urbanim cjelinama te preporukama UNESCO-a o povijesnom urbanom krajoliku.

 

Vezane fotografije

Plan upravljanja povijesnom jezgrom Zadra Plan upravljanja povijesnom jezgrom Zadra