Virtualno predavanje ‘Upravljanje kulturnom baštinom - Planovi upravljanja i provedba na primjerima Regensburga i Firenze’
Virtualno predavanje ‘Upravljanje kulturnom baštinom - Planovi upravljanja i provedba na primjerima Regensburga i Firenze’
Nastavljaju se participativne aktivnosti u sklopu izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom Zadra

Nakon što su krajem listopada organizirani sastanci fokus grupa na teme 'Svakodnevni život u povijesnoj jezgri', 'Gospodarstvo i održivost' te 'Kultura i upravljanje zaštićenom baštinom', Grad Zadar nastavlja s provedbom participativnih aktivnosti u sklopu Plana upravljanja povijesnom jezgrom, te poziva zainteresiranu javnost da u petak, 12. studenog 2021. sudjeluje na virtualnom predavanju Upravljanje kulturnom baštinom - Planovi upravljanja i provedba na primjerima Regensburga i Firence. Program s početkom u 10 sati trajat će dva sata. 

Kolege iz gradova Regensburga i Firenze prezentirat će svoja iskustva izrade i implementacije svojih Planova. Cilj izlaganja je informirati javnosti o tome - što je to plan upravljanja, koja su ograničenja i potencijali u procesu izrade dokumenta, kakva su iskustva provedbe planova i što se promijenilo u kasnijim generacijama planova u odnosu na prvu.

O iskustvima izrade Plana upravljanja svjetskom baštinom Starog grada Regensburga, koji je objavljen 2012., govorit će Matthias Ripp, koordinator za upravljanje svjetskom baštinom u Gradu Regensburgu. U sklopu svog predavanja prezentirat će primjere dobre prakse koje je Regensburg slijedio u izradi i implementaciji Plana, što su iz svoga iskustva naučili te će podijeliti svoja razmišljanja i ideje koje bi mogle pomoći Gradu Zadru.

Predavanje će održati i Alessia Montacchini, istraživačica i znanstvenica u sklopu HeRe_Lab - Heritage Research, zajedničkog istraživačkog centra Grada Firenze i Sveučilišta u Firenzi, koja posljednjih nekoliko godina sudjeluje u reviziji Plana upravljanja povijesnom jezgrom Firenze iz 2016. U svom izlaganju, objasnit će također što je Firenza iz svog dosadašnjeg iskustva zaključio o najboljim pristupima izradi i implementaciji Plana, zašto i kako se njihov Plan revidira te što iz njihovog iskustva može koristiti Gradu Zadru.

Nakon predavanja uslijedit će rasprava u kojoj će sudjelovati pozvani stručnjaci iz europskih gradova, a svi će se sudionici moći uključiti s pitanjima i idejama. Raspravu će moderirati dr. sci. Ivana Katurić.

Grad Zadar pokrenuo je pokrenuo pripremne aktivnosti Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Zadra. Izradom i provedbom ovog strateškog dokumenta želi se osigurati održivi razvoj povijesne jezgre u skladu s postavkama očuvanja UNESCO-ve svjetske baštine.S obzirom da je za kvalitetu ovoga dokumenata izrazito važan interdisciplinarni i participativni pristup, te što veća suradnja javnog, privatnog i civilnog sektora, kroz niz provedenih i planiranih radionica, fokus grupa, predavanja i ostalih participativnih aktivnosti, uključiti će se što veći broj predstavnika navedenih sektora, kao i šira javnost. Cilj je svim zainteresiranim dati priliku iznijeti svoje stavove i prijedloge, te paralelno izgraditi znanje zajednice o tome što je plan upravljanja, što on može sadržavati, kako izgledaju drugi planovi, odnosno što se može očekivati u procesu izrade i provedbe.

Predavanju se pridružite na sljedećem linku: https://grad-zadar.3cx.net/open/bc21d5fcab9eb2af7241f727fd48b535b05716f6

 

Vezane fotografije

Virtualno predavanje ‘Upravljanje kulturnom baštinom - Planovi upravljanja i provedba na primjerima Regensburga i Firenze’ Virtualno predavanje ‘Upravljanje kulturnom baštinom - Planovi upravljanja i provedba na primjerima Regensburga i Firenze’