Prvi javni kolegij gradonačelnika Branka Dukića
Prvi javni kolegij gradonačelnika Branka Dukića
Smanjenje cijena vrtića, sufinanciranje udžbenika osnovnoškolcima, novi projekt pomoćnika u nastavi, bespovrartna sredstva za provedbu ITU projekata..

Gradonačelnik Branko Dukić u maloj vijećnici održao je svoj prvi kolegij otvoren za novinare. Na samom početku osvrnuo se na dosadašnje rezultate turističke sezone koji su u Zadru više nego pozitivni. -Porast dolazaka i noćenja je zamjetan i veći je od državnog prosjeka za 4-5%. Još uvijek nam nedostaje hotelskih kapaciteta, no na tome moramo svi zajedno raditi. Najave za 9. i 10. mjesec su odlične, a sigurno će u uvrštenje na UNESCO-vu listu svjetske baštine doprinijeti produženju sezone, odnosno cjelogodišnjem turizmu. Uočljiv je nedostatak parkinga i prometne gužve- to je nešto na ćemu ćemo raditi i pokušati iznaći konkretna rješenja za iduću sezonu.

 Nakon toga predstavljene su točke dnevnog reda, od kojih je prva bila smanjenje cijena vrtića. Od 1. rujna cijena vrtića za jedno dijete iznosit će 600 kn, za drugo dijete u vrtiću 300 kn, a za treće i svako sljedeće dijete vrtić će biti u potpunosti besplatan. Ove cijene odnose se i na vrtiće kojima je osnivač Grad Zadar, ali i na one privatnih osnivača koje Grad sufinancira. Predviđa se da će cijena ovog sufinanciranja teretiti proračun sa oko 3,5 milijuna kuna. Gradonačelnik je najavio kako će u iduće 4 godine nastojati smanjiti cijenu vrtića za još 100 kuna.

I ove godine će se početkom kolovoza (od 1. kolovoza do 15. rujna) objaviti poziv roditeljima za prikupljanje dokumentacije za sufinanciranje kupovine udžbenika za učenike osnovnih škola. Pravo na sufinanciranje ostvaruju korisnici dječjeg doplatka, u tri cenzusne kategorije i dva iznosa ovisno o dobi učenika. Prošle godine ovo pravo ostvarilo je 1450 učenikau ukupnom iznosu od cca. 940 000 kn.

Najavljen je i nastavak projekta pomoćnika u nastavi. Od iduće školske godine zaposlit će se 68 pomoćnika u nastavi, 51 će se financirati iz EU fondova, a 17 iz gradskog proračuna. Novost je da će projekti ubuduće trajati 4 godine, za razliku od dosadašnje jedne, tako da će Grad Zadar, uz uvjet uspješne aplikacije na sredstva ESF-a, osigurati sredstva za iduće četiri godine. Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi će se objaviti 1. kolovoza.

Od rujna će sve osnovne škole Grada Zadra, osim škole Šimuna Kožičića Benje (zbog nedostatka prostornih uvjeta), imati osguran produženi boravak za učenike 1. i 2. razreda. Ukupno će biti 15 skupina produženog boravka, u 2 škole (Krune Krstića i OŠ Stanovi) po 3 skupine, u svim ostalim školama po dvije, a od ove godine se uključuje i OŠ Smiljevac s jednom skupinom. Grad Zadar će izdvojiti cca. 1,7 miljuna kuna za ovaj dodatni standard svojih učenika. 

Osnim produženog boravka, novost u osnovnoj školi Smiljevac je i početak radova na energetskoj obnovi zgrade. Upravni odjel za graditeljstvo prijavio je taj projekt te mu je odobreno sufinanciranje u iznosu od 1 900 000 kn (od ukupno 5 milijuna kuna) koje će se uložiti u obnovu fasade, stolarije, krova, grijanja i električnih instalacija, čime bi škola po završetku radova trebala uštedjeti 77% od energije koju sada troši, naglasio je pročelnik Darko Kasap.

Pročelnica Dolores Grdović Kalmeta najavila je izgradnju zgrade za potrebe Mjesnog odbora Dračevac- jedinog mjesnog odbora na čijem području nema niakvih društvenih sadržaja. Grad je zatražio dodjelu državnog zemljišta za tu namjenu, te će , kada Ministarstvo državne imovine dodijeli Gradu Zadru česticu od cca. 600 m2, započeti  izgradnja manje zgrade (100 m2) za potrebe mjesnog odbora, ali i drugih društvenih sadržaja i događanja na Dračevcu.

Na kraju, pročelnik za EU fondove Šime Erlić izvjestio je o  Odluci za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10. - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Poziva na iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja. Temeljem Odluke o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 5. listopada 2016. godine urbano područje Zadar odabrano je za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Kroz projekt tehničke pomoći Gradu Zadru sufinancirati će se troškovi osoblja, troškovi vanjskih stručnjaka, troškovi edukacija, materijalni troškovi i drugi troškovi koji se odnose na poslove posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja. Osiguravanje dostatnih ljudskih kapaciteta kroz osiguravanje sredstava za troškove osoblja ITU PT-a te troškova angažmana vanjskih stručnjaka u, primjerice, procesima ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga, omogućava učinkovitije i kvalitetnije upravljanje ITU mehanizmom. Kroz sudjelovanje djelatnika ITU PT-a na edukacijama, kao i organizacijom brojnih edukacija na temu ESI fondova za predmetne djelatnike, ali i ostale gradske službe i tijela, potencijalne prijavitelje/korisnike i ostale dionike ITU mehanizma ojačat će se kapaciteti prijavitelja i potencijalnih korisnika čime se dugoročno pridonosi kontinuiranom razvoju i umrežavanju posebice kroz razmjenu iskustava o pripremi/provedbi programa ITU-a i projekata financiranih iz ESI fondova što doprinosi ostvarenju ciljeva ovog Poziva. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.480.463,36 kn, od čega EU sufinancira 85%. Razdoblje prihvatljivosti troškova je do 2023. godine.

Prenio je i informacije  o odobrenim projektima CODE, eGUTS i Grow Green: 

 Projekt CODE

CODE, Cooperation for Development of Cross Border Business Environment (Suradnja za razvoj prekograničnog poslovnog okruženja) – program Interreg IPA CBC, Vrijednost:  883.555,54 EUR (projekt), 94.965.,00 EUR,  trajanje: od 01.07.2017.-31.12.2019.
Projekt CODE je nastavak suradnje Grada Zadra i Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na projektima „Coworking Zadar – suradnjom do inovacija“ iz 2014. godine te „Cowork.Net“ iz 2015. godine, koji su imali za cilj poboljšanje poslovne infrastrukture unapređenju poduzetničke klime na lokalnoj razini.  Želja partnerskih institucija za radom na daljnjoj realizaciji ovih ciljeva i ostvarivanjem šire suradnje na regionalnoj razini, rezultirala je projektnom idejom iz koje se razvio projekt CODE, koji ima cilj doprinijeti jačanju poslovne infrastrukture i poboljšanju usluga za potporu inovacijama i aktivnostima klastera i poboljšanju start-up poduzeća u prekograničnim područjima.

U suradnji s partnerskim institucijama iz Bosne i Hercegovine te Crne Gore, u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC, kroz projekt će se nastojati poboljšati institucionalna infrastruktura i usluge kako bi se ubrzao konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja u programskom području. Projekt će osigurati okvir za inovativni, fleksibilniji i ekonomičniji način obavljanja poslovnih aktivnosti i poboljšanjem kvalitete usluga podrške, čime će se povećati njihova konkurentnost i poticati stvaranje novih radnih mjesta.

 Projekt eGUTS

Grad Zadar sudjeluje kao partner na projektu eGUTS (Electric, electronic and green urban transport system) u okviru Programa Interreg Danube, ukupne vrijednosti 1.819.075,00 EUR (udio Grada Zadra: 138.000,00 EUR). Projekt traje ukupno 30 mjeseci odnosno od 1.1.2017. do 30.6.2019. godine. Projekt promovira "električni, elektronički i zeleni urbani transportni sustav” te podupire razvoj  e-mobilnosti u gradovima dunavske regije. Konzorcij se sastoji od 22 projektna partnera iz 9 zemalja (7 članica EU i 2 IPA zemlje). Cilj projekta je bolja povezanost i energetska odgovornost u gradovima dunavske regije.
Suradnja između partnera na projektu podrazumijeva rješavanje zajedničkih izazova koji se odnose na poboljšanje planiranja, koordinacije i praktičnih rješenja za ekološki prihvatljivu i sigurnu prometnu mrežu i usluge u programskom području doprinoseći uravnoteženoj pristupačnosti urbanih i ruralnih područja. U sklopu ovog projekta provodit će se niz aktivnosti koje doprinose smanjenju uporabe vozila na benzinski pogon u prometu, razvoj mreže punionica za električna vozila, dekarbonizaciji transporta, smanjenju onečišćenja okoliša smanjenjem količine ispušnih plinova iz vozila i u konačnici povećanju kvalitete života građana.

 Projekt Grow Green

Naziv: Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Growth, Healthy Citizens and EnvironmentsPartnerstvo: partnerstvo 6 EU zemalja i grada Wuhan (Kina) - Manchester (Velika Britanija), Valencia (Španjolska), Wroclaw (Poljska), Wuhan (Kina), Lille (Francuska), Zadar (Hrvatska) i Modena (Italija)

Program: Horizon 2020

Vrijednost projekta: 11,589,852 €, doprinos EU sredstava: 11,224,058.25 €, (Grad Zadar - 119,620 €)

Trajanje projekta: 60 mjeseci (1.6.2017. – 31.5.2022.)

Osnovni cilj projekta je razviti i implementirati tzv. NBS strategije „Nature based Solutions“ (Rješenja utemeljena na prirodi) kako bi se osigurala troškovno učinkovita i dugoročna rješenja za rješavanje društvenih izazova kao što su klimatske promjene, sigurnost vode, sigurnost hrane, ljudsko zdravlje i sl. Projektom se nastoji procijeniti i razviti inovativni, isplativi i održiv pristup za postizanje navedenog.

 

 

Vezane fotografije

Prvi javni kolegij gradonačelnika Branka Dukića