Na javnom kolegiju gradonačelnika o izvješću o radu gradonačelnika, prednostima upisa u dječje vrtiće, Liburniji, TŠC, HAK-u...
Na javnom kolegiju gradonačelnika o izvješću o radu gradonačelnika, prednostima upisa u dječje vrtiće, Liburniji, TŠC, HAK-u...
Ususret sjednici Gradskog vijeća - Javni kolegij gradonačelnika Grada Zadra, Branka Dukića.

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra

Na današnjem Javnom kolegiju gradonačelnika Grada Zadra, Branka Dukića predstavljena je  Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra. Pročelnik UO za odgoj i školstvo, Joso Nekić istaknuo je kako je nova Odluka donesena u suglasju s predškolskim ustanovama kojima je Grad Zadar osnivač (DV Radost, DV Sunce i DV Latica) kao i sa udrugama čiji je primarni cilj briga za djecu s teškoćama.

- Novine u Odluci su sljedeće: skupna razina upisa za sve tri predškolske ustanove Grada Zadra, elektronski upisi i izmjene u postupku bodovanja Upisi u dječje vrtiće Grada Zadra započet će u lipnju 2022. godine, kazao je gradonačelnik Dukić.

Gradonačelnik je ukratko predstavio i Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Zadra za razdoblje srpanj-prosinac 2021. - plan je ostvaren

- Najkraće – program rada za 2021. je ostvaren prema planu predstavljenom u prošlogodišnjem proračunu. A to znači i da je financijsko poslovanje bilo odgovorno, a rashodi jasno ciljani unatoč novonastalim uvjetima poskupljenja cijena usluga i radova. Što se tiče prihodne strane proračuna, u 2021. godine vrijedi zabilježiti porast prihoda od poreza za skoro 35 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Od toga porez i prirez na dohodak su veći za nešto više od 20 milijuna kuna,  porez na promet nekretnina za više od 13 milijuna kuna, a porez na potrošnju bio je veći za 1 milijun  kuna u odnosu na prethodnu godinu. Treba navesti i kako su komunalni doprinosi i naknade bili za 11 milijuna viši nego lani. Sve to potvrđuje podatke o većoj zaposlenosti i novim investicijama u realnom sektoru, ali i turistički oporavak nakon pandemijske 2020., istaknuo je gradonačelnik te nastavio o kapitalnim projektima u drugoj polovici prošle godine nabrojivši da su dovršeni su radovi na Providurovoj palači, da se izvode radovi na obnovi kompleksa crkve Svetog Nikole i stare Tehničke škole te su u tom razdoblju započeli radovi i na izgradnji Poduzetničkog inkubatora.

O kapitalnim projektima u drugoj polovici prošle godine

- Ugovoreni su izvođači za infrastrukturu gospodarske zone i pristupne ceste za nju, proveden je postupak javne nabave za izgradnju Novog gradskog groblja, izvode se radovi na rekonstrukciji Ulice dr. Franje Tuđmana, a završena je potrebna dokumentacija i objavljen postupak javne nabave za uspostavu 1. faze ITS-a. Završeni su svi postupci potrebni za početak izgradnje novog spoja Ulice Hrvatskog Sabora i Puta Biliga, a sukladno programima gradnje i održavanja komunalne infrastrukture realizirani su planirani projekti izgradnje i održavanja cesta i javnih površina, nabrojio je gradonačelnik i nastavio:

- U sklopu projekta Aglomeracije, u rokovima ispred terminskog plana, odvijaju se radovi na izgradnji sustava odvodnje na području Bokanjca. Radovi na cjelini Centar ne odvijaju se planiranom dinamikom zbog financijskih problema izvođača radova te je zbog toga pojačan nadzor i kontrola nad radovima i uspostavljena posebna  komunikacija s Hrvatskim vodama i predstavnicima tvrtke izvođača. U trenutku sastavljanja ovog izvješća izvođač još uvijek nije uskladio radove s definiranim terminskim planom. Radovi na rekonstrukciji Liburnske obale i Obale Kralja Petra Krešimira IV. traju punim intenzitetom i u skladu s rokovima. Dovršeni su radovi na novom objektu Studentskog doma s menzom.

Škole, vrtići, POS...

- Prema planu se odvija i gradnja zgrade POS-ovih stanova na Crvenim kućama. Od ukupno 105 kandidata za kupnju stanova pozivu se odazvalo njih 95, a od ukupno 100 ponuđenih, odabrano je 80 stanova. Na području tog mjesnog odbora dovršavala se sva potrebna dokumentacija za izgradnju objekta centralnih funkcija s novim dječjim vrtićem. U rujnu prošle godine započela je nastava u novoj školi na Bokanjcu, kao i školi Voštarnica u Centru Mocire. Škola je opremljena suvremenom opremom tako da prva u RH ima TEACCH učionice za učenike s autizmom te ostalim adekvatnim namještajem, nastavnim sredstvima, pomagalima, alatima i uređajima potrebnima za nastavni proces. Počele su i pripreme za projekte širenja škola Šimuna Kožičića Benje i Bartola Kašića te privodila kraju projektna dokumentacija za novu školu na Crvenim kućama.

- Useljenjem dječjeg vrtića Latica u Centar Mocire rekonstruiran je dječji vrtić Pčelica u čije su četiri skupine djeca krenula sredinom rujna. Također, započeli su radovi na područnom objektu Višnjik III. sa novih šest odgojno-obrazovnih skupina, a u istom razdoblju pripremani su projekti gradnje i uređenja novih vrtićkih kapaciteta na području Dikla.

- Započeli su i radovi na uređenju šume Musapstan i parka Vruljica. Završeni su radovi na izgradnji nove zgrade Mjesnog odbora Dračevac, preuređen je prostor u MO Novi Bokanjac za smještaj ambulante obiteljske medicine, a za istu namjenu u izradi je bilo i idejno rješenje adaptacije prizemlja MO Diklo. Nastavljena je provedba više projekata koji se financiraju sredstvima iz EU fondova, a svakako vrijedi naglasiti radove na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom.

- Naravno, ostvareni su svi programi na području socijalne skrbi i zdravstva. Izdvojit ću nabavku 4K Endoskopskog stupa za potrebe Službe za ginekologiju i opstetriciju, a nakon što su završeni radovi na adaptaciji potkrovlja Službe za ginekologiju. Prema planu su obavljani radovi i ulaganja na području razvitka otoka, provedeni su programi poticanja poduzetništva, uz nove kreditne linije…Na području školstva i predškolskog odgoja povećani su izvannastavni standardi, obavljena sva planirana ulaganja u održavanje školskih objekata i vrtića… Naravno, uvijek se može više, bolje ili brže, ali i mora u skladu s financijskim mogućnostima, zaključio je gradonačelnik o izvješću.

Projekt Aglomeracije Zadar-Petrčane

- Vijeću upućujemo i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za kapitalni projekt KP 1035-22 Aglomeracija Zadar-Petrčane. Uvjeti su povoljniji, a u ovo vrijeme globalne nestabilnosti koja donosi poskupljenja i inflaciju, potvrđuju i dobar kreditni rejting Grada Zadra, kazao je gradonačelnik Dukić.

Prijedlog odluke za davanjem jamstva za podizanje kratkoročnog kredita Liburniji

Na kolegiju gradonačelnika govorilo se i o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar koje je uputilo zahtjev Gradu Zadru za davanjem jamstva za podizanje kratkoročnog kredita u iznosu od 1.300.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a sa fiksnom kamatnom stopom od 1,4% i troškom obrade kredita od 0,05% od iznosa kredita za financiranje obrtnih sredstava. Liburnija je svoj zahtjev obrazložila potrebom očuvanja likvidnosti poslovanja u ovoj godini, a s obzirom da više nisu u mogućnosti koristiti potpore Vlade RH za očuvanje radnih mjesta. Navedeni iznos namjeravaju iskoristiti isključivo za podmirenje tekućih obaveza (plaće, gorivo, PDV, obaveze prema dobavljačima te ostale kratkoročne i dugoročne obaveze).  S obzirom da se radi o iznosu većem od milijun kuna, Prijedlog je upućen na odlučivanju Gradskom vijeću.

- Ovo je tema koja je otvorena licitacijom pojedinih vijećnika pri donošenju ovogodišnjeg proračuna, a odnosi se na Liburniju. Najavio sam kako će nam se Liburnija pojaviti na dnevnom redu na proljeće, čak konkretno u svibnju. I dogodilo se! Doduše, ne samo zbog onog o čemu smo govorili nakon donošenja proračuna, nego i zbog znatnog poskupljenja goriva, prilagodbi voznog reda uvjetovanog opsežnim radovima na aglomeraciji… Uz to, kapitalna pomoć Liburniji d.o.o. Zadar je smanjena za čak 1.700.000,00 kn te sad iznosi svega 663.467,00 kuna. Po ovoj stavci planirali smo u cijelosti financirati troškove rata kredita za nabavku 5 novih  autobusa koji su nabavljeni  2018. godine te rate financijskog leasinga za nabavku novog kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba koje je također nabavljeno 2018. godine. Naravno, danas smo prisiljeni dati suglasnost i jamstvo za kreditno zaduženje Liburniji kako bi izbjegli probleme s likvidnošću jer je riječ o trgovačkom društvu koje mora uz poslovanje čuvati i svoj kreditni rejting, objasnio je gradonačelnik.

Izgradnja škole u Kožinu, dopuna Detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra Zadar

Pročelnik UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Darko Kasap iznio je Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone zapadno od povijesne jezgre Kožina.

- Prostornim planom uređenja Grada predmetno područje je određeno kao neuređeni dio građevinskog područja za koje je obavezno izraditi urbanistički plan uređenja. Donošenjem predmetnog Urbanističkog plana uređenja ostvariti će se preduvjeti privođenja planiranoj namjeni predmetnog neuređenog područja (javna i društvena namjena, te sport i rekreacija), a sve u skladu s uvjetima Prostornog plana uređenja čime će se bitno promijeniti obilježba i kvaliteta korištenja istog, istaknuo je pročelnik Kasap i dodao kako Grad Zadar planira kandidirati tri škole prema nacionalnom planu oporavka i otpornosti, a glavni preduvjet toga je izrada projektne dokumentacije za školu na Crvenim kužama i školu Š.K. Benje te otpočeti sa UPU Kožino koji je isključivo društvene i rekreacijske namjene. 

Gradonačelnik je također naglasio kako je u planu izgradnja školske zgrade u zapadnom dijelu povijesne jezgre Kožina:

- Ponavljam: izgradnja školske zgrade. Činjenica je kako područje tog plana nosi naziv stambena zona, ali novi UPU regulira tek prostorno planske preduvjete za izgradnju škole u Kožinu. Dakle, nikakve izmjene plana koji će omogućiti masovnu stambenu izgradnju.

Također, pročelnik Kasap je govorio i o Prijedlogu Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra Zadar.

- Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar i privatne osobe zatražile su donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra u Zadru. Sukladno traženom, izradi Izmjena i dopuna predmetnog DPU-a pristupilo bi se zbog revizije objekata koji su predviđeni za uklanjanje te promjena parcelacije i usklađivanje namjene u zonama (R1 i D4) u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i realizacija dvorane i sportskog centra.

- Konačno, vijećnici će još jednom odlučivati i o prodaji nekretnina na prostoru nekadašnjeg HAK-a. Procijenjena vrijednost od 8 milijuna kuna čini dio prihodovne strane proračuna za ovu godinu i ukoliko do prodaje ne dođe, doći će do iste tolike rupe na rashodovnoj strani. A to se nema od kud pokriti osim smanjenjima pojedinih pozicija, zaključio je gradonačelnik Dukić.

Vezane fotografije

Na javnom kolegiju gradonačelnika o izvješću o radu gradonačelnika, prednostima upisa u dječje vrtiće, Liburniji, TŠC, HAK-u... Na javnom kolegiju gradonačelnika o izvješću o radu gradonačelnika, prednostima upisa u dječje vrtiće, Liburniji, TŠC, HAK-u... Na javnom kolegiju gradonačelnika o izvješću o radu gradonačelnika, prednostima upisa u dječje vrtiće, Liburniji, TŠC, HAK-u... Na javnom kolegiju gradonačelnika o izvješću o radu gradonačelnika, prednostima upisa u dječje vrtiće, Liburniji, TŠC, HAK-u...