Registar imovine Grada Zadra, projektiranje POS-ovih stanova, izvršenje proračuna, pristupne ceste za groblje i Zonu Crno, novi EU projekti...
Registar imovine Grada Zadra, projektiranje POS-ovih stanova, izvršenje proračuna, pristupne ceste za groblje i Zonu Crno, novi EU projekti...
Javni kolegij gradonačelnika Grada Zadra Branka Dukića s pročelnicima.

Gradonačelnik Branko Dukić održao je javni kolegij s pročelnicima upravnih odjela. 

Na početku se osvrnuo na ponovne naznake kako će se ukidati odjel transfuzije u Općoj bolnici  te seliti u Split. To bi bilo neprihvatljivo za Zadar koji ima dugu tradiciju prikupljanja krvi. Objektivnih razloga za ukidanje odjela nema, bolnica ima i ljude i prostor, a ako je potrebno, Grad će uložiti i dodatna sredstva u opremu.- izjavio je gradonačelnik.

Također, naajvio je i novosti o programu POS-a, odnosno kakao je APN objavio javnu nabavu za projektiranje zgrade POS-a u Zadru s rokom prijave do 8. srpnja, nakon čega bi za 6-10 mjeseci trebao biti gotov projekt i ishođena dozvola za gradnju. Tom dinamikom, radovi na izgradnji same zgrade bi mogli započeti iduće godine.

Grad Zadar je dobio digitalizirani registar nekretnina u svom vlasništvu, koji je djelomice otvoren i za građane i dostupan na gradskoj web stranici: http://www.grad-zadar.hr/registar-nekretnina-1102/. Ovo je zajednički projekt Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i tvrtke Inovativni Zadar. Odjel je postavio smjernice za izradu aplikacije i dao dio podataka koje posjeduje, a Inovativni Zadar je prema tim uputama izradio aplikaciju. Dio podataka o gradskoj imovini je javno dostupan građanima, a podacima u punom opsegu pristup imaju samo ovlašteni djelatnici Grada. Aplikacija je u potunosti web-orijentirana, što znači da ne iziskuje bilo kakve instalacije, već je pretraživa s gradske web stranice. Obuhvaća registre javnih površina, stambenih i poslovnih prostora te zemljištva u gradskom vlasništvu. Gradonačelnik je izuzetno zadovoljan izradom ovog registra:- Mislim da je ovo jedna od najvažnijih stavki u ovome mandatu koja će ubrzati procese u gradu.

Pročelnik Tomislav Korona je nakon ove točke, obrazložio i dodjelu, odnosno darovanje gradskog zemljišta Domu za odgoj djece i mladeži, za izgradnju nove zgrade za deinstitucionalizaciju smještaja štićenika. Tendencija je u socijalnoj skrbi smještanje izvan ustanova domskog tipa, te će ovime, uz sufinanciranje iz EU fondova, i Zadar dobiti smještajne jedinice za organizirano stanovanje prilagođene tom trendu. Samo potpisivanje darovnog ugovora se očekuje uskoro.

Pročelnik Ivan Mijolović izvijestio je o izvršenju proračuna Grada Zadra za 2018. godinu. Ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.-31.12.2018. godine iznose 403.246.552,58 kuna, a rashodi i izdaci 386.779.372,07 kuna te je ostvaren tekući višak poslovanja u iznosu od 16.467.180,51 kuna. Kao i prethodne godine u ovom Godišnjem izvještaju o izvršenju  proračuna evidentirani su vlastiti i namjenski prihodi i rashodi proračunskih korisnika. Namjenski i vlastiti prihodi korisnika ostvareni su u iznosu od 20.226.806,41 kuna, a rashodi koji se financiraju iz tih izvora zajedno sa prenesenim viškovima u  iznosu od 20.879.594,00 kuna.

Javni natječaj za odabir nadzora radova na dovršenju rekonstrukcije Centra Mocire je gotov, izabrana je tvrtka Grando projekt iz Zagreba i nakon isteka roka mirovanja do 24. lipnja, već 26. lipnja očekuje se početak radova. Rok dovršetka je 9 mjeseci, izvijestio je pročelnik Darko Kasap. On se također osvrnuo i na odabir nadzora za rekonstrukciju OŠ Krune Krstića, područne škole Ploča. Tamo je za nadzor odabrana tvrtka 100% prirodno  iz Zagreba, koja zajedno s izvođačem radova, tvrtkom Credo Ing već idućeg tjedna započinje rekonstrukciju škole. Rok dovršetka je 250 kalendarskih dana. Iz odjela graditeljstva najavili su još i izgradnju pristupne ceste za Poduzetničku zonu Crno i odvojka s nje za Novo  gradsko groblje. Nakon toga, na jesen je predviđeno raspisivanje natječaja za izgradnju 1. faze novog groblja.

Pročelnik UO za komunalne djelatnosti Robertino Dujela osvrnuo se na komunalne radove. Najprije na popravke oštećenja na Pozdravu Suncu izazvane vandalskim činom. Zamijenjeno je 6 ploča, još 4 će biti ugrađene kroz 2-3 dana i od tada će građani moći nesmetano uživati u instalaciji. Sve ploče bit će zaštićene folijom. Najavio je izgradnju 2 nova autobusna ugibališta, a i spomenuo kako nakon Uskrsa nema započinajnja radova na održavanju prometnica, osim krpanja udarnih rupa,  kako bi se izbjegle gužve. U ovom tjednu bi svi veći zahvati trebali biti dovršeni. Plaža na Punti Bajlo je skoro dovršena, a i nadohrana postojećih plaža je pri kraju. Također, u suradnji s Čistoćom pri kraju su planovi za postavljanje podzemnih kontejnera na Poluotoku. Prvi će biti ugrađen u ulici Mihovila Pavlinovića i u funkciji na jesen, a dugoročno će cijeli Poluotok biti bez vidljivih kanti za smeće i bez ulaska Čistoćinih kamiona za odvoz otpada u pješačku zonu.

Iz EU fondova se pokreću i dva nova projekta. Najavio ih je pročelnik Šime Erlić. Prvi je ZUM4, projekt iz ITU mehanizma koji je ocijenjen kao strateški pa dodjela sredstava ide izravno. U njemu sudjeluju Grad Zadar, Inovativni Zadar, Obala i lučice i Liburnija. Inovativni Zadar je bio koordinator tehničkog dijela projekta kojim će se dodatno digitalizirati usluge za građane u javnom prijevozu  i parkiranju. Izgradit će se 3 pametna autobusna stajališta s wi-fi-jem i digitalnim zaslonima s raznim informacijama, na 12 stajališta će se postaviti samo zasloni, izradit će se sustav pametne navigacije za parkiranje na 500 parkirnih mjesta u centru grada, izraditi aplikacije za naplatu javnog prijevoza preko mobilnih telefona. Projekt traje 2 godine i vrijedi 14 833 000 kn, od čega Grad sufinancira 15%, a EU fondovi 85%.
Drugi projekt se radi u suradnji sa Zadarskom županijom i iz Europskog socijalnog fonda će se financirati obuka i zapošljavanje 20 žena iz teže zapošljivih skupina (50+ godina, nižeg obrazovanja) te omogućiti pomoć u kući za 100 starijih osoba.
Pročelnica za kulturu i sport Dina Bušić najavila je i dva projekta iz svog resora. Prvi je izgradnja 3 pomoćna teniska terena na Višnjiku u vrijednosti 490 000 kn, čime se dovršava Regionalno-nacionalni teniski centar Višnjik, a drugi je izrada Strategije kulturnog razvoja Grada Zadra, koja je u tijeku i u kojoj sudjeluje 60 ljudi u radnoj skupini, a još preko 600  je kontaktirano da bi se odredili prioriteti razvoja kulture u Zadru. Oni su: osiguranje uvjeta  za kulturno stvaralaštvo, održivo korištenje baštine, izgradnja infrastrukture za razvoj kulture, ljudski resursi, financiranje kulture, upravljanje, razvoj publike i osmišljavanje kulturnog identiteta grada. Zadnja radionica radne skupine održat će se u srpnju, nakon čega izrada strategije  prelazi u drugu fazu.