Potpisani ugovori za Zonu Crno i pristupnu cestu
Potpisani ugovori za Zonu Crno i pristupnu cestu
Potpisani ugovori s izvođačima radova za izgradnju infrastrukture za Zonu Crno i pristupnu cestu.

U Velikoj vijećnici Grada Zadra gradonačelnik Branko Dukić potpisao je danas ugovore kojima započinju radovi na izgradnji komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno. Istovremeno će se graditi i dio ceste u dužini od 300-tinjak metara do ulaza u Zonu.

Nakon dugog niza godina planiranja izgradnje, osigurali smo EU sredstva kroz ITU mehanizam u ukupnom iznosu od 35.3 milijuna kuna kojim započinjemo sa prvom fazom izgradnje komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno. To je prvi korak u realizaciji jednog od najznačajnijih gospodarskih strateških projekata Grada Zadra koji ima za cilj potpunu gospodarsku afirmaciju Zadra i Zadarske županije. Izgradnjom zone Crno ulažemo u potpuno novu poduzetničku infrastrukturu kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za razvoj i širenje poslovanja poduzetništva te otvaranje novih radnih mjesta. Danas ovim ugovorima počinje ona faza razvoja projekta u kojem će napredak biti vidljiv iz dana u dan.- rekao je gradonačelnik. 

Pročelnik Darko Kasap predstavio je projekt izgradnje pristupne ceste, odnosno 2. faze izgradnje od odvojka za novo gradsko groblje do ulaza u Zonu Crno. Duljina ceste je  315 m, odabrani izvođač radova je Sarađen d.o.o., a izlicitirana cijena radova iznosi 4.662.842,44 kn s PDV-om. 
Prva faza od rotora u Gospodarskoj zoni Murvica jug do odvojka za novo gradsko groblje je već izgrađena, zajedno s upojnim bunarom i pročišćivačem otpadnih voda za cijelu duljinu pristupne ceste. Vrijednost tih izvedenih radova je 3.829.089,04 kn s PDV-om, a izvođač je bila tvrtka Diklogradnja d.o.o. Također su završeni radovi i na pristupnoj cesti koja povezuje groblje sa pristupnom cestom za Zonu Crno u duljini od 221 m, sa svom popratnom infrastrukturom (vodovod, javna rasvjeta, oborinska i fekalna odvodnja, DTK). Vrijednost tih radova, koje je izvela tvrtka Cestogradnja d.o.o. je 2.964.040,88 kn.

Nakon toga, pročelnik Ante Ćurković predstavio je faze izgradnje same Zone Crno. Ovim ugovorom započinju radovi na izgradnji prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno. Vrijednost radova je25.620.284,50 kn s PDV-om, izvođač radova je Strabag d.o.o.. Rok za izvođenje radova je 9 mjeseci od uvođenja u posao, te je očekivani rok završetka radova u studenom 2022.
Kako je područje obuhvata zone značajno (jedna parcela od 400 ha), planiran je etapni program gradnje. Izgradnjom ove prve faze, aktivirat će se 5 „kazeta“ zone ukupne površine 243.824,36 m2, koje će biti  namijenjena potencijalnim investitorima koji žele pokrenuti svoje poslovanje u zoni.
Projektom će se izraditi cesta, te sva ostala infrastruktura potrebna za funkcioniranje zone koja se uglavnom nalazi u koridoru cestovne mreže (fekalna kanalizacijska mreža, oborinska kanalizacijska mreža s pripadajućim građevinama odvodnje, vodovodna mreža, elektroenergetska mreža, mreža kabelske kanalizacije (DTK), javna rasvjeta, hortikulturno uređenje javnih zelenih površina duž koridora cestovne mreže).
Izgradnjom zone Crno ulažemo u poduzetničku infrastrukturu s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture, kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za razvoj i širenje poslovanja MSP-ova te otvaranje novih radnih mjesta na Urbanom području Zadar.
Cilj je učiniti Poduzetničku zonu Crno prepoznatljivom u regiji i atraktivnom domaćim i stranim investitorima, što će u konačnici rezultirati razvojem novih tehnologija i proizvoda, koncentracijom specijaliziranih znanja i vještina, povećanjem konkurentnosti i izvoza, smanjenjem nezaposlenosti i dinamičnim gospodarskim rastom UP Zadra.

 

 

 

 

Vezane fotografije

Potpisani ugovori za Zonu Crno i pristupnu cestu Potpisani ugovori za Zonu Crno i pristupnu cestu Potpisani ugovori za Zonu Crno i pristupnu cestu Potpisani ugovori za Zonu Crno i pristupnu cestu Potpisani ugovori za Zonu Crno i pristupnu cestu Potpisani ugovori za Zonu Crno i pristupnu cestu Potpisani ugovori za Zonu Crno i pristupnu cestu