Potpisani ugovori o energetskoj obnovi obiteljskih kuća
Potpisani ugovori o energetskoj obnovi obiteljskih kuća
Odobreno sufinanciranje za 9 podnositelja prijava i 11 mjera energetske učinkovitosti u ukupnom iznosu sufinanciranja Grada Zadra od 202.491,86 kuna.

Gradonačelnik Grada Zadra, Branko Dukić, primio je 6. studenog 2017. godine u Maloj vijećnici Grada Zadra vlasnike obiteljskih kuća kojima je temeljem provedenog Natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2017. godinu odobreno sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća. Tom prilikom potpisani su i uručeni ugovori za sufinanciranje mjera energetske obnove koje su vlasnicima obiteljskih kuća po provedenom natječajnom postupku odobrene za sufinanciranje. 

Grad Zadar je 18. svibnja 2017. godine objavio Natječaj za sufinanciranje sljedećih mjera energetske obnove: nabavu i ugradnju solarnog toplinskog sustava, povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjenu stolarije i nabavu i ugradnju kotla na drvnu biomasu. Prijavitelji su imali mogućnost prijaviti jednu, više ili sve četiri mjere pri čemu je iznos sufinanciranja iznosio do 40 % po pojedinoj mjeri odnosno najviše 12.000,00 kuna za mjeru nabave i ugradnje solarnog toplinskog sustava te nabavu i ugradnju kotla na drvnu biomasu, a 30.000,00 kuna za povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice i mjeru zamjene stolarije. Na Natječaj je ukupno pristiglo 33 prijave kojima je zatraženo sufinanciranje za 48 mjera povećanja energetske učinkovitosti. Za provedbu Natječaja u Proračunu Grada Zadra za 2017. godinu bilo je osigurano 600.000,00 kuna te je nakon provedene administrativne provjere i bodovanja odobreno sufinanciranje za 9 podnositelja prijava i 11 mjera energetske učinkovitosti u ukupnom iznosu prihvatljivih troškova sufinanciranja Grada Zadra od 202.491,86 kuna. Od ukupnog broja mjera odobrenih za sufinanciranje 1 mjera odnosi se na nabavu i ugradnju solarnog toplinskog sustava, 4 mjere odnose se na zamjenu stolarije, 4 mjere na povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice i 2 mjere na nabavu i ugradnju kotla na drvnu biomasu.

Ovim sufinanciranjem vlasnicima  postojećih obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra znatno je olakšana energetska obnova njihovih domova te je za očekivati da će provedba navedenih mjera uvelike utjecati na smanjenje troškova za energente što će doprinijeti povećanju ukupne kvalitete života.

 

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU GRADA ZADRA

Grad Zadar od 2010. godine sufinancira energetsku obnovu obiteljskih kuća i to za 4 mjere energetske obnove:

1. Nabavu i ugradnju solarnog toplinskog sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje

2. Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice

3. Zamjenu stolarije vanjske ovojnice

4. Nabavu i ugradnju kotla na drvnu biomasu

Grad Zadar je zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u razdoblju od 2010. do 2014. godine sufinancirao sljedeće projekte energetske obnove obiteljskih kuća:

  1. Poticanje korištenja sunčane energije kod fizičkih osoba na području Grada Zadra

U periodu od 2010.-2014. godine sufinancirano je 56 solarnih sustava. U 2010. i 2011. godini sufinancirano je 27 projekata u iznosu od 66 %, najviše 22.000 kuna po sustavu (Grad Zadar 30 %, Fond 36 %), a u 2013. i 2014. godini sufinancirano je 29 projekata u iznosu od 60 %, najviše 18.000 kuna po sustavu (Grad Zadar 20 %, Fond 40 %).

Ukupno je sufinancirano od strane Fonda i Grada Zadra 1.031.805,14 kuna.

  1. Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu

Sufinancirano je 17 projekata povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice i/ili zamjene postojeće i ugradnje nove energetski učinkovite stolarije i 5 projekata nabave i ugradnje kotla na drvnu biomasu u iznosu od 52 %, najviše 39.000 kuna za projekte povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice i/ili zamjene postojeće i ugradnje nove energetski učinkovite stolarije odnosno 15.600 kuna za projekte nabave i ugradnje kotla na drvnu biomasu (Grad Zadar 12 %, Fond 40 %).

Ukupno je sufinancirano od strane Fonda i Grada Zadra 577.180,07 kuna.

Grad Zadar je od 2015. godine nastavio samostalno sufinancirati energetsku obnovu obiteljskih kuća za sljedeće 4 mjere:

  • nabavu i ugradnju solarnog toplinskog sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova po kućanstvu ali ne više od 12.000,00 kuna (s PDV-om)
  • povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova ulaganja ali ne više od 30.000,00 kuna (s PDV-om)
  • zamjenu stolarije vanjske ovojnice u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova ulaganja ali ne više od 30.000,00 kuna (s PDV-om)
  • nabavu i ugradnju kotla na drvnu biomasu u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova ulaganja ali ne više od 12.000,00 kuna (s PDV-om)

Do sada su provedena 3 natječaja (u 2015., 2016. i 2017. godini).

Prema Natječaju iz 2015. godine sufinancirano je ukupno 346.915,62 kune za 20 mjera za 16 obiteljskih kuća (3 mjere nabave i ugradnje solarnog toplinskog sustava, 5 mjera povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice, 10 mjera zamjene stolarije vanjske ovojnice i 2 mjere nabave i ugradnje kotla na drvnu biomasu).

Prema Natječaju iz 2016. godine sufinancirano je ukupno 329.623,1 kuna za 13 mjera za 9 obiteljskih kuća (4 mjere povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice i 9 mjera zamjene stolarije vanjske ovojnice).

Sveukupno je zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 2010. do 2014. godine sufinancirano 78 projekata u ukupnom iznosu od 1.608.985,84 kuna.

Od 2015. do 2016. godine Grad Zadar je sufinancirao ukupno 676.538,72 kune za 33 mjere za 25 obiteljskih kuća (3 mjere nabave i ugradnje solarnog toplinskog sustava, 9 mjera povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice, 19 mjera zamjene stolarije vanjske ovojnice i 2 mjere nabave i ugradnje kotla na drvnu biomasu).

U Natječaju za 2017. godinu osigurano je 600.000,00 kuna u Proračunu Grada Zadra. Nakon provedene administrativne provjere i bodovanja odobreno je sufinanciranje za 9 obiteljskih kuća i 11 mjera energetske učinkovitosti u ukupnom iznosu prihvatljivih troškova sufinanciranja Grada Zadra od 202.491,86 kuna (1 mjera nabave i ugradnje solarnog toplinskog sustava, 4 mjere zamjene stolarije vanjske ovojnice, 4 mjere povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice i 2 mjere nabave i ugradnje kotla na drvnu biomasu), kako slijedi:

Mjera A.          nabava i ugradnja solarnog toplinskog sustava

Mjera B.          povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice

Mjera C.          zamjena stolarije vanjske ovojnice

Mjera D.          nabava i ugradnja kotla na drvnu biomasu

 

 

R. broj

Ime i prezime

Bodovi

Mjera

Sufinanciranje Grada Zadra (kn)

1.

Marin Diklan

78

B

27.925,00

60

D

12.000,00

2.

Josip Perović

75

B

30.000,00

3.

Filip Diklan

70

A

12.000,00

4.

Mladen Lenkić

65

C

20.770,04

5.

Miroslav Motušić

64

B

17.090,00

64

C

4.818,60

6.

Mirjana Vunić

50

C

16.248,22

7.

Gordana Šimunov-Karuza

49

B

30.000,00

8.

Žarko Martinovć

38

C

19.640,00

9.

Nenad Gospić

36

D

12.000,00

UKUPNO:

202.491,86

Vezane fotografije

Potpisani ugovori o energetskoj obnovi obiteljskih kuća Potpisani ugovori o energetskoj obnovi obiteljskih kuća Potpisani ugovori o energetskoj obnovi obiteljskih kuća Potpisani ugovori o energetskoj obnovi obiteljskih kuća Potpisani ugovori o energetskoj obnovi obiteljskih kuća