Priprema Grada Zadra za provedbu mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU)
Priprema Grada Zadra za provedbu mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU)
Priprema Strategije razvoja urbanog područja Grada Zadra

Predstavnici grada Zadra sudjelovali su na sastanku održanom u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU  s predstavnicima Europske komisije na temu dosad provedenih aktivnosti u procesu pripreme za provođenje mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). ITU je novi mehanizam kohezijske politike usmjeren na održivi urbani razvoj  za financijsko razdoblje 2014-2020. Na temelju Sporazuma o partnerstvu između RH i Europske Unije, za provedbu ITU mehanizma osigurano je 345 milijuna EUR, a sedam velikih  gradova (Zagreb, Zadar, Split, Rijeka, Pula, Osijek, Slavonski Brod) sa svojim urbanim područjem imat će mogućnost prijave na natječaj za provedbu mehanizma koji će krajem ove godine raspisati Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU.  

Na sastanku je svaki grad prezentirao napredak u tri ključna područja: definiranje obuhvata urbanog područja, izrada Strategije razvoja urbanog područja i identifikacija ključnih problema urbanog područja. Šime Erlić, pročelnik gradskog odjela za EU fondove i Marica Babić, zamjenica ravnateljice ZADRAnove, Agencije za razvoj Zadarske županije, predstavili su ukratko proces definiranja urbanog područja Zadar te konačno utvrđeni sastav koji uključuje Gradove Zadar i Nin te općine Vrsi, Poličnik, Zemunik Donji, Škabrnja, Galovac, Sukošan, Bibinje, Ražanac, Posedarje, Novigrad, Preko, Kali i Kukljica. Sve navedene jedinice lokalne samouprave na sjednicama svojih gradskih i općinskih vijeća su donijele pozitivne odluke o pristupanju Urbanom području Zadar. Na sljedećoj sjednici Grada Zadra očekuje se donošenje Odluke o sastavu Urbanog područja Zadra.

Kao nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja Grad Zadar je već uznapredovao u procesu prikupljanja ulaznih podataka za analizu stanja utvrđenog urbanog područja. U tu svrhu, u razdoblju od 14. do 16. rujna, organizirano je trinaest fokus grupa na kojima su sudjelovali brojni dionici iz različitih područja na teme pametnog, održivog i uključivog rasta. Prepoznavanje  brojnih  problema s kojima se dionici svakodnevno susreću, ali i prilika za budući rast predstavlja važan su doprinos analizi stanja urbanog područja Zadar kao prve faze izrade Strategije. Uz fokus grupe, Grad Zadar će osnovati Partnersko vijeće s relevantnim predstavnicima civilnog, javnog i privatnog sektora te radne skupine koje će usmjeravati cjelokupni proces izrade Strategije.