Predstavljeni rezultati istraživanja o percepciji osobne sigurnosti, policije i javnog prostora u gradu Zadru
Predstavljeni rezultati istraživanja o percepciji osobne sigurnosti, policije i javnog prostora u gradu Zadru

U ponedjeljak, 23. ožujka, u Maloj vijećnici Grada Zadra održana je  sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Zadra. Na sjednici su izmijenjeni dosadašnji članovi Vijeća te je za predsjednika imenovan gradonačelnik grada Zadra Božidar Kalmeta, a zamjenikom je imenovan načelnik Policijske uprave zadarske Neven Paškalin

Načelnik Policijske uprave Neven Paškalin upoznao je prisutne o stanju sigurnosti na području Zadarske županije tijekom 2014.godine. Izvijestio je o smanjenju broja kaznenih djela za 11% u odnosu na prethodnu, 2013.godinu uz povećanje stope razriješenosti kaznenih djela za 3%.

Zabilježeno je  i smanjenje prekršaja protiv javnog reda i mira za preko 19%. Povećana aktivnost policije na otkrivanju kaznenih djela iz zone tzv. „tamne brojke kriminaliteta“ rezultirala je povećanjem broja kaznenih djela iz djelokruga gospodarskog kriminaliteta (za 19,5%), organiziranog kriminaliteta (za 43%), zlouporabe opojnih droga (za 3,4%), kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika (za 8,7%).

Predstavnici Centra za društveno humanističke znanosti, Zlatko Bukač i Jelena Kupsjak predstavili su rezultate „Istraživanja o percepciji osobne sigurnosti, policije i javnog prostora u gradu Zadru“, koje istraživanje je spomenuta udruga provela na uzorku od 627 građana grada Zadra od mjeseca travnja do lipnja 2014.godine, a po narudžbi i za potrebe rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Zadra.

Rezultati ovog kvantitativnog istraživanja temeljem anketnog ispitivanja na ulici pokazali su da više od polovice (50,7%)  ispitanih procjenjuju svoj grad uglavnom ili potpuno sigurnim, oko 44 % izražava neutralnost u procjeni sigurnosti (niti siguran, niti nesiguran), dok ih tek 5 % smatra je grad Zadar nesiguran.

Preko 76 % građana navodi na ne postoji predio grada koji izbjegavaju zbog straha za osobnu sigurnosti, iako su se u ovom pitanju pokazale razlike po spolu, (31% žena i 16% muškaraca je odgovorilo pozitivno), a što je u skladu sa brojnim ranijim istraživanjima koja pokazuju da se žene osjećaju nesigurnije u određenim javnim prostorima.

Od ponuđenih problema u javnom prostoru, većinu ih građani smještaju u kategoriju srednje zastupljenih događaja. U kategoriji visoko zastupljenih problema smještaju nepropisne vožnje automobilima i nepropisno parkirana vozila. Odmah iza toga slijede pijanci, buka po noći, vrijeđanje, ovisnici o narkoticima…

Ukoliko bi postali žrtve pojedinih kažnjivih ponašanja (prometna nesreća, provala, obiteljsko nasilje, vandalizam, krađe….) građani bi u najvećem broju  prijavili slučaj policiji (75-99 %)

Upitani o preventivnim mjerama koje sami poduzimaju kako ne bi postali žrtvama kažnjivih ponašanja najčešći odgovor (63,2%) odnosio se na nenošenje velike količine novca sa sobom, izbjegavanje parkova (41,7%), korištenje javnog prijevoza i ne hodanje same/og po cesti (38%).

Najmanje ih posjeduje sigurnosnu kameru (3,1%), ima završen tečaj samoobrane (4,9%), 20 % ih posjeduje protuprovalna vrata.

U odnosu na brojne predložene mjere, većina ispitanika za sve njih smatra da bi apsolutno povećale sigurnost, a ističe se mjera „Kvalitetnija ponuda zabavnih sadržaja za građane“ i „Veća prisutnost policije na ulici“. 

Zadnja točka dnevnog reda odnosila se na osnivanje prometnog redarstva te je prihvaćen prijedlog za osnivanje Odbora za promet kao dio Vijeća za prevenciju s ciljem pružanja aktivne potporu radu prometnog redarstva, kao i osmišljavanu projekata i aktivnosti sa svrhom podizanja stupnja sigurnosti cestovnog prometa.

Na kraju je prihvaćen i prijedlog o formiranju tri radne skupine i to: radne skupina za osmišljavanje i provođenje preventivnih aktivnosti i projekata o suzbijanju ovisnosti kod mladih, radne skupina koja će se baviti prevencijom svih oblika nasilja i radne skupina za prevenciju imovinskog kriminaliteta. 

Članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Zadra:

1)           Božidar Kalmeta, gradonačelnik Grada Zadra, predsjednik

2)           Neven Paškalin, načelnik PU Zadarske, zamjenik

3)           Zvonimir Vrančić, zamjenik gradonačelnika Grada Zadra

4)           Marko Buljat, PU zadarska

5)           Željko Rogić, Općinski sud Zadar

6)           Jadranka Nižić Peroš, Prekršajni sud u Zadru

7)           Marijana Stipić, Općinsko državno odvjetništvo u Zadru     

8)           Danijel Gospić, Postaja prometne policije Zadar

9)           Ivana Vanjak, UO za komunalne djelatnosti Grada Zadra

10)         Mario Pešut, UO za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra

11)         Joso Nekić, UO za odgoj i školstvo Grada Zadra

12)         Radovan Dunatov, UO za kulturu i sport Grada Zadra

13)         Zoran Škrgatić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zadar

14)         Vesna Burčul, Centar za socijalnu skrb Zadar

15)         Rade Šimićević, predstavnik srednjih škola

16)         Bernard Kotlar, predstavnik osnovnih škola

17)         Predsjednik Savjeta mladih

18)         don Ivica Jurišić, Zadarska nadbiskupija

19)         Ljiljana Šarić, Dom za odgoj djece i mladeži Zadar

 


Vezane fotografije

Predstavljeni rezultati istraživanja o percepciji osobne sigurnosti, policije i javnog prostora u gradu Zadru Predstavljeni rezultati istraživanja o percepciji osobne sigurnosti, policije i javnog prostora u gradu Zadru Predstavljeni rezultati istraživanja o percepciji osobne sigurnosti, policije i javnog prostora u gradu Zadru