Tko smo i što želimo?
Tko smo i što želimo?
Prezentirani su rezultati anketnog istraživanja kulturnih potreba mladih kojeg su proveli sociolozi sa Sveučilišta u Zadru u okviru projekta ZadrugArt

U utorak, 19. studenog 2019.g. u prepunoj multimedijalnoj dvorani Kneževe palače u Zadru predstavljeni su rezultati anketnog istraživanja kulturnih potreba mladih pod nazivom "Tko smo i što želimo?" kojeg su proveli dr. sc. Željka Tonković i dr. sc. Krešimir Krolo, docenti sa zadarskog Odjela za sociologiju, u sklopu projekta „ZadrugArt – platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra“.

Cilj istraživanja bio je ispitati kulturne potrebe različitih skupina mladih u gradu Zadru, kao i njihove stavove, mišljenja i potrebe vezane za budući Centar za mlade u Zadru. U istraživanju je sudjelovalo preko 2000 ispitanika – učenika i učenica srednjih škola na području grada Zadra, studenata i studentica Sveučilišta u Zadru te mladih u dobi od 18 do 35 godina koji su ispunili online upitnik. Prikupljanje podataka provedeno je u razdoblju od početka travnja do početka srpnja 2019. godine.

Analiza je pokazala da većina učenika srednjih škola, osobito strukovnih smjerova, pokazuje vrlo slab interes za kulturne sadržaje u gradu kao i za potencijalne sadržaje u budućem Centru za mlade. U usporedbi s učenicima, i studenti i šira populacija mladih koja je sudjelovala u istraživanju pokazuju raznovrsnije kulturne potrebe i veću razinu participacije u kulturi, kao i veće zanimanje za sadržaje i aktivnosti koji bi se mogli održavati u prostoru Centra za mlade.

Unatoč razlikama između tri skupine ispitanika, sličnih su stavova kada je riječ o mogućim modelima upravljanja, pri čemu mladi preferiraju model koji uključuje civilne i stručne aktere, dok istodobno pokazuju vrlo nisku razinu povjerenja u institucije vlasti i političke aktere.

Rezultati također pokazuju da su upravljačke preferencije mladih značajno povezane s kulturnim i sadržajnim preferencijama, zbog čega bi u osmišljavanju modela upravljanja Centrom trebalo promisliti i njegovu programsko-sadržajnu koncepciju.

Osim javnog predstavljanja rezultata anketnog istraživanja, ZadrugArt u studenom priprema i dvije radionice na kojima će se kroz participativni model rada s udrugama i sudionicima civilnog društva, doći do prvih konkretnih kontura načina korištenja budućeg Centra za mlade kao i načina upravljanja.

Radionice pod nazivom „Sudioničko upravljanje: Gdje je kvaka?“  i „Gdje ćemo se smjestiti?“ održat će se 25.-26. i 27. studenog 2019.g. u Nigdjezemskoj.

Pozivaju se svi članovi udruga te predstavnici civilnog društva s područja kulture, a koji svoje aktivnosti vide u prostoru budućeg Centra za mlade, na sudjelovanje!

Više informacija na službenoj Facebook stranici projekta.

Vezane fotografije

Tko smo i što želimo? Tko smo i što želimo? Tko smo i što želimo? Tko smo i što želimo? Tko smo i što želimo?