„Turizam kakav želimo“ I UNIZD
„Turizam kakav želimo“ I UNIZD
Događanje u organizaciji Sveučilišta u Zadru u okviru projekta TAKE IT SLOW te ususret Svjetskom danu turizma

Sveučilište u Zadru partner je na projektu “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow” (TAKE IT SLOW) koji je sufinanciran u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. Projekt je osmišljen s ciljem upravljanja i promocije Jadrana kao održive, zelene i pametne europske turističke regije kroz uspostavu lanca vrijednosti u turizmu prema načelima pametne specijalizacije. Temelji se na istraživanju načina života kao spoja materijalne, nematerijalne, kulturne i prirodne baštine u suradnji sa znanstvenicima i lokalnom zajednicom kao velikim izvorom znanja.

U okviru projekta te ususret Svjetskom danu turizma, Sveučilište u Zadru je organiziralo događanje pod nazivom „Turizam kakav želimo“ koje će se održati  26. rujna 2022. na plaži Uskok te u prostorijama JK Uskok. Događanje će biti prikladno obilježeno čišćenjem plaže Uskok u kojem će sudjelovati učenici Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar te prezentacijama niza istraživanja usmjerenih na turizam na području Grada Zadra i Ravnih kotara, kao i strateškog okvira, akcijskog plana i smjernica za razvoj održivog razvoja turizma, kao i okruglim stolom na temu „Turizam kakav želimo“, u kojem će vrijedne uvide u temu dati niz eksperata koji su dio lanca vrijednosti u turizmu Zadarske županije.


Više informacija o događanju nalazi se u pripadajućoj agendi u privitku, a odgovore na dodatna pitanja je moguće dobiti putem e-mail adrese: kkokic21@unizd.hr.

Vezane fotografije

„Turizam kakav želimo“ I UNIZD