URBAN AGENDA FOR THE EU │ Sustainable Tourism Partnership │ Mreža za održivi turizam
URBAN AGENDA FOR THE EU │ Sustainable Tourism Partnership │ Mreža za održivi turizam
Grad Zadar je zajedno sa Gradom Šibenikom 13. i 14. ožujka 2024. godine bio domaćin 10. tematskog sastanka partnerstva za održivi turizam

Grad Zadar je zajedno sa Gradom Šibenikom 13. i 14. ožujka 2024. godine bio domaćin 10. tematskog sastanka partnerstva za održivi turizam. Zajedno sa ostalim članovima i koordinatorima mreže za održivi turizam održan je sastanak kako bi se potaknuo napredak nacrta Akcijskog plana koji se izrađuje u sklopu partnerske mreže.

Partnerski sastanak

Partnerstvo za održivi turizam broji gotovo 30 partnera iz redova nacionalne vlasti, regionalne vlasti, gradske urbane vlasti, europskih/nacionalnih gradskih krovnih organizacija te europskih institucija. Usredotočuje se na specifična pitanja vezana uz turizam u gradovima kao ključnu komponentu održivog razvoja urbanih gospodarstava. Temelji se na radnoj definiciji održivog turizma i ima za cilj koristiti metodu kolaborativnog procesa "ko-kreacije", nakon čega slijedi faza "ko-implementacije", kao što je opisano u Tranzicijskom putu za turizam (Transition Pathway for Tourism).

Tematsko partnerstvo usredotočeno je na specifična pitanja vezana uz turizam u gradovima kao ključne komponente održivog razvoja urbanih gospodarstava, a nadovezuje na rezultate prethodnih tematskih partnerstava o digitalnoj tranziciji, stanovanju, urbanoj mobilnosti, poslovima i vještinama u lokalnom gospodarstvu te kulturi i kulturnoj baštini.

Partnerstvo marljivo i predano radi na objavljivanju nacrta Akcijskog plana predviđenog za isporuku u prvoj polovici 2024. godine, dok će konačni Akcijski plan biti isporučen do kraja 2024. godine.

Na službenoj stranici Urban Agenda for the EU: https://www.urbanagenda.urban-initiative.eu/partnerships/sustainable-tourism može se naći Orijentacijski dokument partnerstva, koji nudi sveobuhvatno razumijevanje opsega posla predviđenog ovim partnerstvom.

Vezane fotografije

URBAN AGENDA FOR THE EU │ Sustainable Tourism Partnership │ Mreža za održivi turizam URBAN AGENDA FOR THE EU │ Sustainable Tourism Partnership │ Mreža za održivi turizam URBAN AGENDA FOR THE EU │ Sustainable Tourism Partnership │ Mreža za održivi turizam