Grad Zadar sudjelovao na sastancima mreže za održivi turizam u Sevilli
Grad Zadar sudjelovao na sastancima mreže za održivi turizam u Sevilli
URBAN AGENDA FOR THE EU │ Održivi turizam

Grad Zadar je 17. i 18. listopada u Sevilli sudjelovao na sastancima tematskog partnerstva za održivi turizam, zajedno sa ostalim članovima i koordinatorima mreže za održivi turizam, a sve s ciljem poticanja napretka nacrta Akcijskog plana koji se izrađuje u sklopu partnerske mreže.

Partnerski sastanak

Radionica na Europskom tjednu regija i gradova koja je prethodila održavanju partnerskog sastanka u Sevilli, kao i sudjelovanje na Summitu o inovacijama u turizmu opskrbili su partnerstvo svježim idejama i inspiracijom za razvoj njihovog nacrta Akcijskog plana. Partnerski sastanak omogućio je različitim radnim skupinama unutar partnerstva da predstave svoje aktivnosti i predlože konkretne akcije koje bi se razmotrile za Akcijski plan.

Partnerstvo marljivo i predano radi na objavljivanju nacrta Akcijskog plana do kraja ove godine, s konačnim Akcijskim planom predviđenim za isporuku u prvoj polovici 2024. godine.

Tourism Innovation Summit │ Samit o inovacijama u turizmu

Partnerstvo za održivi turizam je pronašlo dodatnu inspiraciju za svoj rad na Summitu o turističkim inovacijama u Sevilli. Ovaj globalno poznati događaj u turističkom sektoru pružio je priliku za suradnju s dionicima iz cijelog svijeta i stjecanje uvida u trendove u razvoju unutar industrije. Pokazalo se kao idealno okruženje za partnerstvo Urbane Agende o održivom turizmu za procjenu trenutnog pulsa industrije i razumijevanje novih trendova.

Na službenoj stranici Urban Agenda for the EU: https://www.urbanagenda.urban-initiative.eu/partnerships/sustainable-tourism može se naći Orijentacijski dokument partnerstva, koji nudi sveobuhvatno razumijevanje opsega posla predviđenog ovim partnerstvom.

Vezane fotografije

Grad Zadar sudjelovao na sastancima mreže za održivi turizam u Sevilli