Potpisani ugovori s vrtićima drugih osnivača
Potpisani ugovori s vrtićima drugih osnivača

Gradnoačelnik Branko Dukić danas je dodijelio  ugovore o nastavku sufinanciranja  22 vrtića drugih osnivača u ovoj pedagoškoj godini, u kojima Grad sudjeluje u financiranju rada 63 odgojne skupine i preko 1300 djece. Ovaj model se u Zadru provodi već 9 godina i uvelike doprinosi tome da je obuhvat djece koja pohađaju vrtiće izuzetno visok. 
Kako bi standardi bili jednaki u svim vrtićima, Grad je preuzeo na sebe i financiranje stručne službe u ovim vrtićima, do sada su to bila 3 djelatnika, a ubuduće će ih biti 5.
Obuhvat djece predškolske dobi u vrtićima se povećao u posljednjih desetak godina. Ukupan broj djece koja pohađaju neku od predškolskih ustanova na području Zadra za pedagošku 2017. - 2018. godinu je 2617, a preko 1300 djece u 63 odgojno-obrazovne skupine pohađa upravo vrtiće drugih osnivača.
Ugovorom o sufinanciranju Grad Zadar osigurava za 126 odgojitelja u vrtićima drugih osnivača plaću jednaku onoj koju imaju odgojitelji u gradskim vrtićima dok, s druge strane, vrtići jamče kako će participacija roditelja biti jednaka kao i u gradskim vrtićima. Za upravo započetu pedagošku godinu umanjen je iznos participacije te ona sada iznosi za prvo dijete 600,00 kn, za drugo dijete u predškolskoj ustanovi  300,00 kn dok je za treće i svako sljedeće dijete smještaj u predškolskoj ustanovi besplatan. Grad Zadar je za provedbu ovog projekta osigurao preko 13.000.000,00 kuna, a taj iznos će se dodatno povećati za 2018. S ciljem što kvalitetnije provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja u svim predškolskim ustanovama na području Grada Zadra, Grad će sufinancirati i zajednički stručni tim za vrtiće drugih osnivača. Stručni tim, kao pretpostavka za kontinuirano unaprjeđivanje i razvoj svake predškolske ustanove, sastojat će se od pet (5) članova i to: 2 pedagoga, 2 psihologa i medicinske sestre. 

 

Vezane fotografije

Potpisani ugovori s vrtićima drugih osnivača Potpisani ugovori s vrtićima drugih osnivača Potpisani ugovori s vrtićima drugih osnivača Potpisani ugovori s vrtićima drugih osnivača Potpisani ugovori s vrtićima drugih osnivača Potpisani ugovori s vrtićima drugih osnivača Potpisani ugovori s vrtićima drugih osnivača Potpisani ugovori s vrtićima drugih osnivača Potpisani ugovori s vrtićima drugih osnivača