Dodijeljeni ugovori o sufinanciranju vrtićima drugih osnivača
Dodijeljeni ugovori o sufinanciranju vrtićima drugih osnivača
Grad sufinancira 22 vrtića drugih osnivača. Zamjenik gradonačelnika Ante Babić i pročelnik Joso Nekić dodijelili im ugovore za ovu pedagošku godinu.

Na području Grada Zadra predškolski odgoj i obrazovanje provode se u tri ustanove kojima je Grad Zadar osnivač (Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce te Dječji vrtić za djecu s posebnim potrebama Latica koji je na proračunu UO za socijalnu skrb i zdravstvo) te u ustanovama drugih osnivača, privatnim i vjerskim vrtićima. Proračunom Grada Zadra, za potrebe predškolskog odgoja i obrazovanja, predviđeno je  ukupno 59.011.570,00 kuna.

 Sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača provodi se kroz isplatu plaća odgojiteljicama, njih 134 za 67 odgojno-obrazovnih skupina u 22 vrtića koji imaju potpisane ugovore s Gradom Zadrom (19 privatnih i 3 vjerska). Potpisom ugovora o sufinanciranju vrtići drugih osnivača obvezali su se naplaćivati participaciju od roditelja jednaku onoj u gradskim vrtićima. Vrtići drugih osnivača u pedagoškoj 2022./2023. u 48 vrtićkih skupina i 19 jasličkih okupljaju 1473 djece (od toga 325 obveznika predškole). Ovaj model provodi se više od 10 godina (od pedagoške 2009./2010.), a za njegovu provedbu u 2022. godini osigurano je 18.860.000,00 kuna.

Od početka pedagoške 2017.-2018. godine participacija za smještaj djece u dječje vrtiće je umanjena te sada za 10-satni cjelodnevni program iznosi 600,00 kuna, za drugo dijete u predškolskoj ustanovi 300,00 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete pohađanje vrtića je besplatno. Za poludnevni (5-satni) program participacija iznosi 300,00 kuna.

Budući su ovime prihodi gradskih vrtića i vrtića drugih osnivača umanjeni, Grad je povećao izdvajanja za gradske vrtiće na pozicijama materijalnih i ostalih rashoda za zaposlene dok se za vrtiće drugih osnivača isplaćuje dodatne subvencije u iznosu od 2.000,00 kuna po skupini.

Program potpore stručnom timu vrtića drugih osnivača nastavljen je i u pedagoškoj 2022./2023. godini. Program se provodi u suradnji s Dječjim vrtićem Maslačak koji je formalni poslodavac stručnom timu. Na ovaj način stručni suradnici imaju mogućnost stručnog napredovanja u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima, budući ih za napredovanje može predložiti jedino odgojiteljsko vijeće. Potpora ovom programu za 2022. godinu iznosi 720.000,00 kuna.

Vrtići drugih osnivača (Maslačak, Ribica, Klokan, Golubica i Šuškalica) sudjelovali su kao partneri u projektu Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, koji se financirao iz ESF-a s 14,2 milijun kuna dao je izravan doprinos usklađenju obiteljskih i poslovnih obveza roditelja (smjenski i produljeni rad vrtića).

Nakon završetka provedbe projekta, Grad Zadar osigurao je nastavak programa iz vlastitih sredstava u svim partnerskim ustanova u kojima su roditelji iskazali interes. (za 2022. godinu osigurano je 2.403.400,00kn za gradske i privatne vrtiće).

 

 

 

Vezane fotografije

Dodijeljeni ugovori o sufinanciranju vrtićima drugih osnivača Dodijeljeni ugovori o sufinanciranju vrtićima drugih osnivača Dodijeljeni ugovori o sufinanciranju vrtićima drugih osnivača Dodijeljeni ugovori o sufinanciranju vrtićima drugih osnivača Dodijeljeni ugovori o sufinanciranju vrtićima drugih osnivača