Na 9.sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra vijećnici su usvojili izvješće o izvršenju gradskog Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30.lipnja 2006., kao i prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2006. godinu kojim novi plan za tekuću godinu iznosi 397 milijuna kuna u odnosu na prethodni od 392 milijuna kuna.
Na 9.sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra vijećnici su usvojili izvješće o izvršenju gradskog Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30.lipnja 2006., kao i prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2006. godinu kojim novi plan za tekuću godinu iznosi 397 milijuna kuna u odnosu na prethodni od 392 milijuna kuna.

U izvješću o izvršenju gradskog Proračuna za polugodišnje razdoblje, u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prohodi od 130,4 milijuna kuna, odnosno 5,3 milijuna manje nego u istom razdoblju prošle godine. Razlog je tome vremenski pomak u naplati komunalne naknade koja se dopunjavala naknadom za slivne vode, prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva.

U prvih šest mjeseci rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 167,7 milijuna kuna, a najveća se stavka odnosi na izgradnju dvorane i bazena, otkup zemljišta i rekonstrukciju Zrinsko-frankopanske ulice.

Ukupni konsolidirani manjak iznosi 1,8 milijuna kuna, uz pojašnjenje da se prihodi evidentiraju onda kada su naplaćeni, a rashodi u trenutku nastanka.

Nakon što je ravnateljica Zavoda za prostorno planiranje Zadarske županije i članica Gradskog poglavarstva Nives Kozulić iznijela pojašnjenja o izmjenama Prostornog plana Zadarske županije, koje se prije svega odnose na lokaciju Regionalnog centra za zbrinjavanje otpada, kao i poslovne zone Crno-Babindub, vijećnici su jednoglasno dali pozitivno mišljenje na izmijene Plana.

Na sjednici Gradskog vijeća usvojena je i odluka o izmjeni Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima, kao i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti. Naime, sukladno prijedlogu Obrtničke komore Zadarske županije, za djelatnosti «obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje» iznos naknade za spomeničku rentu smanjen je s 5 kuna po četvornom metru na 3 kune.

Također, usvojen je i zaključak o sudjelovanju Grada Zadra u zaključivanju Sporazuma o osnivanju i početku rada Međunarodnog edukacijsko-istraživačkog središta u Zadru. Prema prijedlogu tog sporazuma, njegovi sudionici i osnivači bili bi Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zadru, Zadarska županija i HGK Županijska komora Zadar. U tom prostoru, iznad Ambulante «Sfinga», bit će organiziran laboratorij Međunarodno edukacijsko-istraživačkog središta, kadrovski i uređajima opremljen za provođenje istraživanja na zajedničkim znanstveno-istraživačkim projektima, kao i prostor za održavanje zajedničkog studija i međunarodnih tečajeva te edukacije stručnjaka. U tom smislu, Grad Zadar će osigurati sredstva za popravak zgrade i uređenje prostora. Projekt ovog središta bit će realiziran kroz tri faze u razdoblju do 2008. godine.