Obilazak gradilišta sustava odvodnje u Zadru
Obilazak gradilišta sustava odvodnje u Zadru
Gradonačelnik Dukić izrazio zabrinutost predstavniku izvođača tvrtke Ludwig Pfeiffer zbog kašnjenja radova.

Gradonačelnik Branko Dukić i pročelnik za graditeljstvo Darko Kasap obišli su danas radove na  tri lokacije na projektu izgradnje odvodnje (Aglomeracija Zadar Petrčane).

Na Novom Bokanjcu gradonačelniku su se pridružili predstavnici izvođača radova, nadzora i tvrtke Odvodnja. Izvođač radova Strabag radi na tom gradilištu  predviđenom dinamikom. Odrađeno je 30% ukupno predviđenih radova i utrošeno 30% sredstava. Do sada je izgrađeno 9667 m kanalizacijske mreže i 630 kuća je dobilo priključke na kanalizacijsku mrežu, tako da je u ta dva segmenta odrađeno preko 45% posla. Rekonstruirano je 1286 m vodoopskrbne mreže sa 60 novih kućnih priključaka. Izvođač radova istaknuo je i odličnu suradnju s lokalnom zajednicom u smislu koordinacije termina zatvaranja pojedinih dionica.

Radovi na ostala dva gradilišta, Diklo i Puntamika, se odvijaju znatno sporije od planirane dinamike, te je gradonačelnik izrazio svoju zabrinutost predstavniku izvođača, tvrtki Ludwig Pfeiffer. U Diklu su se obilasku pridružili i predstavnici mjesnog odbora, koji su također prenijeli svoje nezadovoljstvo i bojazan hoće li prva faza radova biti gotova do početka turističke sezone. Grad Zadar će uložiti sve napore, u suradnji s Odvodnjom i Hrvatskim vodama, da se radovi ubrzaju i da se sustigne dinamički plan, kako bi se projekt završio u roku.